LME logo white text

Arktisen talousneuvoston uutisia

22/06/2017

Tero Vaurasteesta Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja

Arctia Oy:n toimitusjohtajasta Tero Vaurasteesta tulee kestävää arktista liiketoimintaa edistävän Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja. Suomi toimii vuosina 2017-2018 myös valtioiden välisen yhteistyöorganisaation Arktisen neuvoston puheenjohtajana.
Arktinen talousneuvosto (Arctic Economic Council) on vuonna 2014 perustettu kansainvälinen organisaatio, joka edistää kestävää arktista liiketoimintaa sekä toimii Arktisen neuvoston ja arktisilla alueilla toimivien yritysten välisenä yhteistyöfoorumina.
Arctia Oy:n toimitusjohtaja Vauraste ottaa vastaan AEC:n kaksivuotisen puheenjohtajuuden talousneuvoston vuosikokouksessa, joka järjestetään Alaskan Fairbanksissa 8-9.5. Vaurasteen lisäksi suomalaista elinkeinoelämää talousneuvostossa edustavat Visit Arctic Europe -hankkeen johtaja Rauno Posio Lapin Matkailuelinkeinon Liitosta sekä Agnico Eaglen Suomen johtaja Ingmar Haga.
Suomen elinkeinoelämän puheenjohtajuuskauden tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, edistää ennustettavaa sääntelyä ja suomalaisyritysten arktisen liiketoiminnan kannalta tärkeitä infrastruktuuri-investointeja, kannustaa tutkimusympäristöjen ja yritysten väliseen tiedonjakoon ja yhteistyöhön sekä tukea pk-yritysten ja arktisten alueiden paikallisten yritysten toimintaa. Kaikessa toiminnassa korostetaan arktisen alueen kestävää kehitystä.
Arktisen talousneuvoston toimintaa Suomessa tukee ryhmä, johon kuuluu yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä, Finpro, ministeriöiden edustajia sekä Team Arctic Finland, 12 yrityksen yhteistoimintaelin, joka on toiminut vuodesta 2013 lähtien. Tukiryhmän toimintaa koordinoi kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Gaia Consulting Oy.
Arktinen talousneuvosto kokoustaa Fairbanksissa Alaskassa 8-9. toukokuuta 2017. Kokouksessa talousneuvoston puheenjohtajuus siirtyy USA:lta Suomen elinkeinoelämälle. Kokouksen päätyttyä järjestetään lehdistötilaisuus tiistaina 9. toukokuuta klo 14:00 paikallista aikaa paikkana University of Alaska Fairbanks, IARC building

Skip to content