LME logo white text

Hankkeet

Hankkeet

Finnish Lapland Tourist Board (LME) koordinoi ja toteuttaa yhteishankkeita ja yritysten välisiä verkostoitumishankkeita. Haluamme tehdä yhteistyötä myös muiden Lapissa toteutettavien matkailualan hankkeiden kanssa.

Tällä hetkellä LME:llä on käynnissä kansainvälinen, Interreg Aurora -rahoitteinen Arctic Europe Tourism Cluster (AETC) -hanke (2023 – 2026), jossa LME toimii päätoteuttajana (lead partner). AETC -projekti on jatkoa Visit Arctic Europe (VAE) -hankkeille ja on osa Pohjois-Norjan ja Ruotsin Lapin kanssa tehtävää Visit Arctic Europe yhteistyötä. 

Visit Arctic Europe -hankkeen toteutusaika 2015 – 2018. Visit Arctic Europe II -hankkeen toteutusaika 2018 – 2022.

Tällä hetkellä LME toimii myös partnerina Horisontti -rahoitteisessa Mount Resilience -hankkeessa (2023 – 2028).

Päättyneitä hankkeitamme:
Vuosina 2020-2021 toteutettiin myös Lapin matkailun post-Covid 19- skenaariot hanke, jossa luotiin kattava tieto erilaisista tulevaisuuden skenaarioista Lapin matkailussa 1-5 vuoden aikajänteellä. Lapin Liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan Aluekehitysrahaston rahoitusta. 

LME on toteuttanut laadukasta sopimustoimintaa ja verkostoitumista Lapin matkailuyrittäjille LaSoVe -hankkeen muodossa. Sen tuloksena valmistui hyvä työkalupakki kansainvälisten sopimusten teon avuksi yrittäjille. Sieltä löytyy vastauksia moniin kysymyksiin, joihin sopimuksen teossa saattaa törmätä. Matkailuyrittäjän juridiikan työkalupakki kansainväliseen sopimustoimintaan löytyy täältä.

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa. Tämän hankkeen tuloksia löytyy täältä.

Skip to content