LME logo white text

Lapin matkailun post Covid-19 -skenaariot

01/05/2020

Hankekuvaus: 
Koko matkailuala on kärsinyt valtavia tappioita Covid-19-pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi. Kysynnän elpyminen tulee kestämään useita vuosia ja kilpailu markkinoilla on kovaa. Niin maailman matkailumarkkinoiden kuin Lapin matkailun kehittymistä tulevina vuosina on vaikea arvioida. Tähän tarvitaan työkaluja Lapissa niin Lappi-tasolla kuin alueellisesti ja yrityskohtaisesti.

Lapin matkailun post Covid-19 skenaariot hankkeen tavoitteena on luoda kattava tieto erilaisista tulevaisuuden skenaarioista Lapin matkailussa 1-5- vuoden aikajänteellä. Skenaarioissa huomioidaan laajasti eri tietolähteistä ja asiantuntijoilta kerättävä tieto sekä matkailun, että laajemmin maailmantalouden ja trendien kehittymistä. Skenaarioissa tarkastellaan tilannetta koko Lapin matkailuelinkeinon näkökulmasta. Skenaariot toimivat työkaluna sekä koko matkailuelinkeinon ekosysteemin kehittämisessä, että yksittäisen yrityksen ja alueen oman toiminnan kehittämisessä. Skenaarioiden avulla Lapin matkailuelinkeinossa pystytään pitkällä aikavälillä tekemään valistuneita valintoja ja nousemaan nopeammin ja entistä vahvempina koronakriisistä.

Hankeaika: 1.6.2020 – 31.12.2020
Budjetti: 78.160€
EAKR ja valtion tuki:  70.344 €
Hankkeen rahoittaja: Lapin Liitto: Euroopan aluekehitysrahasto
Projektipäällikkö: Nina Forsell
Yhteystiedot: nina.forsell@lme.fi +358 40 1262 996

Skip to content