LME logo white text

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa, tuloksia

01/12/2017

Laki ja oikaus matkailuyrittäjän arjessa on tehnyt useita selvityksiä, joista matkailuyrittäjä saa tietoa matkailuyrittämisen juridisiin haasteisiin sekä maankäytön koukeroihin.

Yleisjuridiikka:

Yleisjuridiikan työkalupakki sisältää käytännönläheistä tietoa moniin juridiikan osaalueisiin. Siinä on selkeä sisällysluettelo, joka toimii hakuoppaana.

Matkapaketti- ja tietosuojalakiselvitys antaa myös hyvää tietoa ja muistilistoja matkailuyrittäjän tueksi.

Kummastakin aiheesta löytyy tietoa myös LMEn seminaarimateriaaleista.

Maankäyttöosio:

Maankäyttöön liittyviä asioita selvitettiin useasta näkökulmasta.

Oikeudellinen selvitys käsittelee matkailuyrittäjän asemaa maan omistajana, vuokralaisena ja maankäyttäjänä juridisesta näkökulmasta. Matkailuelinkeino, maan arvo ja valtion maiden vuokrasopimukset esittelee aihetta konkreettisesti.

Raportti matkailun merkityksestä aluetaloudessa keskitytään matkailun alueelliseen vaikuttavuuteen ja sitä kautta merkittävyyteen maan käyttäjänä. 

Alueiden erilliskysymyksiä matkailuyrittäjän arjessa sisältää käytännön tietoa maankäyttäjän oikeuksista ja vastuista sekä hyviä käytänteitä. 

Myös näiden selvitysten sisällöstä löytyy seminaariesityksiä seminaarimateriaaleistamme.

Skip to content