LME logo white text

Visit Arctic Europe I

01/08/2015

Hankejohtaja:
Rauno Posio p: 040 653 9900
rauno.posio@lme.fi

Hankekoordinaattori:
Maikku Raittimo p: 040 567 9800
maikku.raittimo@lme.fi

Operointipäällikkö:
Nina Forsell p. 040 1262996
nina.forsell@lme.fi


Visit Arctic Europe lyhyesti


Visit Arctic Europe on Interreg Nord ohjelman hanke toimintalinjalta 2. Sen tavoitteena on Pohjois-Skandinavian alueen kehittäminen yhtenäiseksi laadukkaaksi matkailualueeksi, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tunnettu arktinen matkailukohde.
Hankkeessa keskitytään vahvasti matkailumarkkinointiin ja sen tueksi vahvistetaan alueen matkailutoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä myös kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa. Yhteisellä tuotekehityksellä varmistetaan laadukkaat rajat ylittävät matkailutuotteet, jotka vastaavat vaativien kansainvälisten matkailijoiden tulevaisuuden matkaajan odotuksiin. Hankkeessa pureudutaan saavutettavuuteen matkailuelinkeinon perspektiivistä. Rajaesteitä ja alueen sisäistä liikennöintiä ja sen pullonkauloja pyritään ratkomaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pohjois-Skandinaviaa markkinoidaan yhteisen brändin alla nykyisillä ja uusilla kohdemarkkina-alueilla sekä yritysten välisillä että suoraan kuluttajille suunnatuilla markkinointikeinoilla. Aluetta markkinoidaan kohdennetusti nykyisillä markkina-alueilla ja joillain uusilla alueilla.

Tuloksena syntyy kansainvälisesti tunnettu korkeatasoinen yhtenäinen Visit Arctic Europe matkailualue. Tavoitteena on, että alueen matkailuvolyymi nousee ja PK-yritysten kannattavuus ja liikevaihto kasvaa sekä kansainvälinen osaaminen vahvistuu entisestään. Tavoitteena on myös, että Visit Arctic Europen toiminta-alue on helposti saavutettavissa ja alueella liikkuminen on matkailijalle vaivatonta.


Hankkeen kesto: 1.8.2015 – 31.3.2018

Hankepartnerit:
Finnish Lapland Tourist Board ry, LME
Swedish Lapland Visitors Board
Northern Norway Tourist Board

Päähakija/koordinaattori: Finnish Lapland Tourist Board, LME

Hankkeen kokonaisbudjetti: 6,4 ME, joka jakautuu tasan partnereiden kesken.

Mukana olevat yritykset:
Hankkeessa on mukana yhteensä 90 yritystä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Suomen yritykset:

 • Arktikum-palvelu Oy
 • Aurora Lapland Travel Oy
 • CAPE Lapland Oy
 • EräHotelli Nellim Oy
 • Harrinivan Lomakeskus Oy
 • Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy
 • Himmerkinlahti Oy
 • Hullu Poro Oy
 • Inari-Saariselkä Matkailu Oy
 • J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy
 • Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy
 • Kemin Matkailu Oy
 • Koy Koutalaki / Hotel Levi Panorama
 • Kylmämaan Ohjelmat Oy
 • Lapland Hotels Oy
 • Lapland Safaris Group Oy
 • Lapland Welcome Oy
 • Levin matkailu Oy
 • Levin Matkailukeskus Oy / Hotelli Levitunturi Oy
 • Matkalle Sallaan ry
 • Meri-Lapin matkailu Oy
 • Europcar / Interrent Oy
 • Pohjolan Safarit – Nordic Safaris
 • Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
 • Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
 • Salla Ski Resort / Kaunisharju Oy
 • Siida – Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus
 • Villi Pohjola Oy
 • Visit Inari Oy
 • Ylläksen Markkinointi Oy

Hankkeen taustaa

Euroopan arktinen alue on ainutlaatuinen elinympäristö, joka käsittää Pohjois-Skandinavian eli Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisimmat alueet. Aluetta yhdistää yhteinen historia ja monimuotoinen kulttuuri, ainutlaatuinen ilmasto, luonto ja elämäntapa.
Perinteisesti matkailuyrittäjät eri maissa ovat kilpailleet matkailijoiden suosiosta keskenään. Toimimalla yhdessä ja yhdistämällä alueen rajalliset voimavarat pystymme vastaamaan kasvavaan kilpailuun maailman markkinoilla. Yhteisellä matkailumarkkinointihankkeella alueella on paremmat vahvuudet niin nykyisillä kuin uusillakin kohdealueilla saada toimintaan tehokkuutta ja kilpailukykyä.
Valtion kanslian julkaisemassa raportissa ”Kasvua pohjoisesta” 19/2014 kuvaillaan, mitä mahdollisuuksia yhteinen matkailumarkkinointiprojekti antaa. Se nostaa esiin mahdollisuuksia joita saadaan toimimalla yhteistyössä ja hyödyntämällä osittain eriaikaiset sesongit. Siinä kehotetaan maita yhdistämään voimansa ja käyttämään kollektiivista voimaansa markkinoimaan arktista Skandinaviaa. Tämä hanke vastaa haasteeseen.
Pohjois-Skandinavia yhtenäisenä matkailualueena tarjoaa mahdollisuuden tutustua lyhyen ajan sisällä monipuoliseen alueeseen, joka sisältää mm. erilaisia metsiä, puutonta tundraa, tuntureita, merta, vuonoja, järviä ja jokia. Alueella on monipuolisia aktiviteetteja, Euroopan ainoa alkuperäiskulttuuri, Nordkapp, Joulupukki ja arktinen elämänmuotoja infra. Alueella on ainutlaatuiset luonnonolot valoilmiöineen sisältäen mm. yöttömän yön ja revontulet sekä 8 vuodenaikaa, kaikki puhtaassa luonnossa.
VAE-hankkeessa hyödynnetään kaikissa maissa jo tehtyä imagomarkkinointia ja vahvistetaan sitä tehokkaalla tuotemarkkinoinnilla kehittämällä rajat ylittävää tuotemarkkinointia ja tuoteperheitä testattavaksi yhteisillä kohdealueilla niin nykyisillä kuin uusilla kehittyvillä markkina-alueilla.
Saavutettavuus on koko alueen haaste. VAE pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen yhdistämällä saavutettavuuden ja kohdemarkkinoinnin.
VAE täydentää Pohjois-Skandinavian matkailuhankkeita ja tiivistää yhteistyötä toimijoiden kesken. Saamelaiskulttuuri ja siihen liittyvät hankkeet ovat vahvasti mukana tuotemarkkinoinnin kehittämisessä. Siihen käytetään saamelaisten omaa tietotaitoa ja osaamista.


Tavoitteet

Visit Arctic Europen päätavoite on rakentaa yhtenäisen arktinen kilpailukykyinen matkailualue, joka innovoi, kehittää ja markkinoi aluetta tavoitteenaan kasvattaa PK-yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta Pohjois-Skandinaviassa.

VAEn tavoite on lisätä rajat ylittävää verkostoitumista, parantaa saavutettavuutta alueella ja alueen sisällä, harjoittaa yhteistä matkailumarkkinointia sekä kehittää uusia tuotteita ja tuoteperheitä ja Pohjois-Skandinavian yhteisiä matkailutuotepaketteja kansainvälisten matkailijoiden vaatimuksiin.
Matkailu on maailmanlaajuisesti kasvava elinkeino ja kasvun uskotaan jatkuvan ainakin vuoteen 2050. Kasvu kohdistuu parhaiten alueille, jotka huolehtivat kilpailukyvystään. VAE:n tavoitteena on saada tästä kasvusta mahdollisimman suuri osa Pohjois-Skandinavian alueella. Tavoitteemme on saada vuotuista kasvua ja lisää liikevaihtoa hiljaisemmille vuodenajoille hyödyntämällä toistemme eriaikaisia sesonkeja.


Verkostoituminen ja yhteistyö

Luomme yhteistyöverkoston Pohjois-Skandinavian matkailutoimijoiden ja hankkeessa mukana olevien matkailuyrittäjien kesken.
Tutustumme toistemme yrityksiin ja palveluihin, opimme toisiltamme parhaita käytänteitä niin tuotannon, myynnin ja markkinoinnin kuin tuotekehittämisenkin näkökulmasta.
Muotoilemme asiantuntijoiden avustamana laadukkaita matkapaketteja. Saamme tietoa suoraan matkanjärjestäjiltä kohdemarkkinoiden tarpeista ja luomme matkailukokonaisuuksia jotka vastaavat kysyntään.


Tuotekehitys, matkailumarkkinointi ja yhteistyö

Yhteinen Visit Arctic Europe ilme tukemaan alueiden olemassa olevaa vahvaa matkailuimagoa.
Sähköisen markkinoinnin vahvistaminen, tuotekampanjat hyödyntäen sähköisiä kanavia
Myyntimatkoja, workhsoppeja ja kampanjoita kohdemaihin,
Matkanjärjestäjien, median ja bloggareiden tutustumismatkoja matkailualueellamme.


Saavutettavuus

Selvitämme nykyisen saavutettavuuden pullonkauloja ja kipukohtia, ja luomme liikenneyhtiöille mielenkiintoisia business caseja yhdessä alueen muiden toimialojen kanssa.
Neuvottelemme saavutettavuuden kehittämisestä liikenneyhtiöiden kanssa suoraan markkina-alueelta sekä myös pohjoisen alueen sisäisen liikenteen kehittämisestä.
Yhdistämme tuotemarkkinoinnin saavutettavuuteen panostamalla markkina-alueille, joista saavutettavuus alueellemme toimii.


Tulokset

Pohjois-Skandinaviasta on kehittynyt yhtenäinen arktinen matkailualue, joka on kansainvälisesti tiedostettu laadukas ammattitaitoisia ja aikaansa seuraavia matkailutuotteita tarjoava kilpailukykyinen matkailuseutu. Rajat ylittävä yhteistyö toimii. Yhteistyöllä vahvistetaan rajallisia resursseja, parannetaan kilpailukykyä ja hyödynnetään yhdessä sisäisiä vahvuuksia.

Kansainvälinen tietoisuus Pohjois-Skandinaviasta matkailualueena on vahvistunut ja olemme maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä. Alueella hyödynnetään tehokkaasti digitaalista markkinointia, vuodenaikojen vaihtelua ja matkailutrendien muutoksia. Alueen matkailuyritysten kannattavuus ja laadukas matkailuyrittäminen kansainvälisillä markkinoilla on lisääntynyt. Matkailumarkkinoinnin ja liikenneyhteysien yhteisillä neuvotteluilla on kehitetty kannattavaa reittiliikennöintiä kohdemarkkina-alueilta alueelle ja alueen sisäistä rajat ylittävää matkaketjutusta on kehitetty.

Skip to content