LME logo white text

Visit Arctic Europe I Tuloksia

01/04/2018

Visit Arctic Europe (VAE) -projektin ensimmäinen vaihe on päättynyt. (1.8.2015 – 31.3.2018)

Lapin Matkailuelinkeinon liitto ry toimi VAE -hankkeen Lead partnerina. Yhdessä partnereidemme: Swedish Lapland Visitors BoardNorthern Norway Tourist Board ja VAE-yritysten kanssa sekä matkanjärjestäjien, muiden sidosryhmien ja hankkeen rahoittajien avulla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia.

Tältä sivulta löydätte linkit kaikkiin hankkeen aikana valmistuneisiin tutkimuksiin ja raportteihin.
Alla video hankkeen tuloksista ja toimenpiteistä.

Täältä löydät kaikki raportit ja projektitulokset hankkeen eri pääotsikoiden alta:

Verkostoituminen (Functional Networking)
Useiden verkostoitumistilaisuuksien, työpajojen ja seminaarien aikana onnistuimme rakentamaan luottamusta ja mm. oppimaan toistemme työskentelytapoja.

Markkinointi (Marketing)
Tuotekehitystä ja markkinointia toteutettiin yhdessä matkanjärjestäjien kanssa seuraavilla markkina-alueilla: Iso-Britannia, Benelux-maat sekä saksankielinen Eurooppa. Yhdysvallat ja Kiina valittiin toiseen asteen markkina-alueeksi.

Tutkimus ja kehittäminen (R&D)
Pohjoiset yliopistot (University of Tromsø, Luleå University of Technology, Lapin Yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) muodostivat konsortion ja toteuttivat hankkeen tutkimukset seuraavista aiheista:
           Indicators of Success
           Future Travel Trends
           Analysis of digital trends in tourism and customer digital and mobile behaviour
           Obstacles in cross-border cooperation

Saavutettavuus (Accessibility)
Hankkeen aikana toteutettiin kartoitukset ja analysoinnit VAE -alueen sisäisestä sekä ulkoisesta saavutettavuudesta. Myös digitaalisen saavutettavuuden raportti löytyy tämän otsikon alta.

Kiitokset kaikille mukana olleille yrityksille, partnereille, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Hyvän, toimivan ja aidon yhteistyön ansiosta projekti on saavuttanut erinomaisia tuloksia. Olemme erittäin ylpeitä myös VAE -hankkeelle myönnetystä Arctic Award 2017 – palkinnosta.

Visit Arctic Europe – Stronger Together!

Visit Arctic Europe -projekti on saanut jatkoa ja uusi hanke kestää kevääseen 2021 saakka.

Skip to content