LME logo white text

Lapin matkailu odottaa edelleen korona exit-strategiaa- hallituksen esitys jätti matkailuelinkeinon huomiotta

16/04/2021

Lapin matkailutoimijat ovat useaan otteeseen vaatineet Suomen hallitukselta vastauksia siitä, miten matkailuelinkeinon harjoittamista voidaan jatkaa koronaepidemian jälkeen. Matkailu on yksi eniten kärsineistä toimialoista ja tästä huolimatta hallituksen suunnitelmassa matkailuelinkeino on jätetty kokonaan huomiotta. Esitetyn strategian oli tarkoitus luoda näkymää ja ennakoitavuutta, mutta nyt julkaistu suunnitelma ei sisällä konkreettisia esityksiä siitä, millä ehdoilla ja milloin vapaaajan matkailu Suomeen olisi mahdollista avata. Kyseessä ei ole elinkeinojen toimintaedellytyksiä tukeva exit-strategia, vaan vajaaksi jäävä suunnitelma rajoituksien purkamisesta. Matkailun avaamisen suunnitelman puuttuminen sekä kustannustukien hidas käyttöönotto ja kilpailijamaita huomattavasti pienemmät tukisummat ajavat matkailutoimijoita syvään ahdinkoon.

Matkailutoimijat vaativat, että exit-suunnitelmaan kirjataan konkreettiset terveysturvallisuustoimenpiteet sekä päivämäärä, jolloin näitä toimenpiteitä aletaan noudattamaan.
Matkailijan, jolla on todistus joko rokotuksesta, tuoreesta negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista, tulee päästä maahan ilman lisätoimenpiteitä. Sääntöjen tulee olla samat niin Schengen kuin non-Schengen maiden kansalaisille. Matkailun toimijat haluavat painottaa, että karanteeni tai tulomaan testaus eivät ole vaihtoehto maahan saapumisen kriteereiksi. Suomessa testausta voi toteuttaa vain siinä tapauksessa, että maahan saapuvalla henkilöllä ei ole esittää maahan saapumisen kriteerejä täyttävää asiakirjaa.

Matkailussa on luotu hyvät ja toimivat terveysturvallisen matkailun mallit. Niitä on toteutettu niin kotimaanmatkailijoiden kuin myös kansainvälisten matkailijoiden palvelussa, mm. Rovaniemen MM-rallin yhteydessä. Pian päättyvä joulu- ja talvikausi ovat osoittaneet, että huolellisella riskien minimoimisella ja terveysturvallisilla toimilla matkailua voidaan toteuttaa turvallisesti. Kaikkien matkailupalveluiden terveysturvallinen räätälöinti on mahdollista, mikäli elinkeinolla on hyvissä ajoin tietoa, millaisia konkreettisia vaatimuksia palveluiden toteuttamiselle asetetaan.

Ulkomailta saapuva vapaa-ajan matkailu on keskeinen osa koko Suomen ja etenkin Lapin aluetaloutta, joka on ollut täysin pydähdyksissä jo yli vuoden. Matkailuelinkeinon elpymisen edellytyksenä on, että mahdollisimman pian pystytään kertomaan kansainvälisille matkanjärjestäjille ja loppuasiakkaille milloin sekä miten Suomeen voi matkustaa. Lapin matkailuyrityksillä ja niiden 10.000 työntekijällä ei ole varaa menettää toista talvikautta.

16.4.2021 Rovaniemellä
Lapin kauppakamari
Lapin liitto
Lapin matkailuelinkeinon liitto LME

Lisätiedot:
Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari
040 551 1289 timo.rautajoki@chamber.fi

Satu Luiro, Lapin liitto
0400 124 029 satu.luiro@lapinliitto.fi

Nina Forsell, Lapin matkailuelinkeinon liitto
040 126 2996 nina.forsell@lme.fi

Skip to content