LME logo white text

Lapin matkailutoimijoiden yhteinen kannanotto hallituksen matkustuslinjauksista

16/09/2020

Lapin matkailutoimijat ovat ottaneet yhdessä kantaa hallituksen linjauksiin ja toteavat että hallituksen 11.9.
linjaamat toimenpiteet eivät helpota matkailun tilannetta, vaan käytännössä luovat kokonaan uusia ongelmia
ja näin pysäyttävät suuren osan ulkomailta Suomeen tulevasta vapaa-ajan matkailusta. Nyt uhkana on
ennakkovarausten peruuntuminen.

Hallitus linjasi 11.9.2020 matkustusrajoitusten purkamisesta. Komission 4.9. antaman suosituksen pohjalta
Suomi nostaa ilmaantuvuusrajan arvoa sen ollessa lauantaista 19.9.2020 alkaen 25/100 000/ 14 vrk. Samalla
hallitus linjasi matkustamisen toteutustavoista niistä maista, joissa ilmaantuvuusluku on yli 25. Nykyiset
rajoitukset ovat käytännössä jo aiemmin pysäyttäneet Suomeen suuntautuvan matkustamisen, kun se
vastaavasti on muualla Euroopassa jo osittain elpynyt.

Hallituksen esittämä toimintamalli vaikuttaa suoraan ja välittömästi matkailuyritysten ja matkailuun
kytkeytyvien muiden yritysten toimintamahdollisuuksiin. Siksi Lapin matkailutoimijat esittävätkin, että yli 3 vrk:n
matkan karanteenista sekä toisen testin vaatimuksesta tulee luopua ja että linjauksia tarkistettaisiin.

Alle kolmen vuorokauden matkustajien osalta edellytetään negatiivista testitulosta lähtömaasta, mutta ei
edellytä karanteenia, mikä on toimiva ratkaisu. Ongelmia kuitenkin muodostunee mikäli 72 h aikarajaa
tulkitaan liian tiukasti. Kolmen vuorokauden matkoillakin maassaoloaika on tyypillisesti 68-80 h riippuen tuloja
lähtölennon aikatauluista. Epävarmuus lentoaikataulujen muutoksista ja sen synnyttämästä
karanteeniuhasta matkustajille estää tällä hetkellä myös 3 vuorokauden matkojen markkinoinnin.

Yli kolmen päivää matkalla oleva matkailija joutuu nyt julkaistun mallin mukaan karanteeniin vähintään
kolmeksi vuorokaudeksi ennen toisen koronatestin ottamista ja vapautuu karanteenista vasta, kun hän on
saanut toisesta testistä negatiivisen tuloksen. Tyypillisesti kansainvälisten matkailijoiden matkan
viipymä talvella on n. 3-5 vuorokautta, jolloin aikaraja on ongelmallinen paitsi matkojen toteutumisen myös jo
tehtyjen ennakkovarausten näkökulmasta. Myös toisen testin käytännön toteutukseen liittyy kysymyksiä.

Matkailutoimijat tukevat hallituksen tavoitetta lisätä matkustajien luottamusta rajat ylittävään matkustukseen,
mikä tukee myös Lapille hyvin tärkeää kotimaan matkailua. Lapissa on tehty tiivistä yhteistyötä
terveysviranomaisten kanssa terveysturvallisen matkailun ja sen edellyttämien toimintamallien
toteuttamiseksi, mikä takaa turvallisen matkustamisen sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille.

Kannanotossa ovat mukana Lapin kauppakamari, Lapin Yrittäjät, Lapin liitto, Lapin matkailuelinkeinon liitto,
PAM Palvelualojen liitto, Visit Levi, Visit Ylläs, Visit Rovaniemi, Visit Pyhä-Luosto ry, Visit Meri-Lappi, Tunturi-
Lapin Kehitys, Inari-Saariselkä Matkailu Oy, Muonion Matkailu ry, TosiLappi, Visit Salla sekä Ranuan Seudun
Matkailu Oy.

Lisätietoja:

Nina Forsell 040 126 2996
Lapin matkailuelinkeinon liitto

Timo Rautajoki
Lapin kauppakamari 040 5511289

Niina Pietikäinen 044 308 9876
Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja

Elsi Malkki 040 674 6181
Lapin kauppakamari

Skip to content