LME logo white text

Lapissa ennätysvuoden 2023 yöpymisistä yli puolet ulkomaisia

02/02/2024

Lapin matkailu kasvoi vuonna 2023 uusin ennätyslukemiin. Rekisteröidyt yöpymiset ylittivät edellisen ennätysvuoden 2019 luvut 7 prosentilla. Vahvasta kansainvälisyydestä kertoo, että jo yli puolet yöpymisistä oli ulkomaisia. Ympärivuotisuuden eteen tehty työ näkyy etenkin talvikauden aikaisempana alkamisena.

Lapin matkailu kasvoi vuonna 2023 ohi koronaa edeltävien ennätysvuosien lukujen. Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan Lapissa rekisteröitiin vuonna 2023 yli 3,3 miljoonaa yöpymistä, joka on 7% enemmän kuin koronakriisiä edeltävänä vuonna 2019. Kasvuprosentti oli sama sekä kotimaisten, että ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten osalta. Kasvua oli jopa 22% vuoteen 2022 verrattuna, jolloin alkuvuodesta oli kuitenkin vielä matkailuun kohdistuvia korona-rajoituksia sekä Suomessa, että lähtömaissa.

Rekisteröidyistä yöpymisistä 1,75 miljoonaa oli ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Ulkomaisten osuus kaikista yöpymisistä oli 52%. Osuus oli sama vuonna 2019, mutta korona-vuosina yli puolet yöpymisistä oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä. Rekisteröinnin piirissä ovat kaikki yli 20 vuodepaikan majoitusliikkeet. Lisäksi Lapissa on paljon rekisteröimätöntä majoituskapasiteettia esimerkiksi mökeissä ja huoneistoissa, joten todellisuudessa yöpymismäärät ovat huomattavasti suurempia.

Ulkomaisten asiakkaiden rekisteröityjen yöpymisten osalta neljä kärkimaata ovat Lapissa edelleen Britannia, Ranska, Saksa ja Alankomaat. Yhteensä näistä neljästä maasta tuli 51% ulkomaalaisten yöpymisistä vuonna 2023. Neljän kärjen jälkeen kasvua vuoteen 2019 verrattuna on tullut erityisesti Italiasta, Espanjasta, Belgiasta ja Yhdysvalloista. Kiina ja Venäjä puolestaan ovat jääneet kauas 10 suurimman maan listasta.

Lapin matkailussa panostetaan vahvasti ympärivuotisuuden kehittämiseen ja sesonkien pidentämiseen. Kasvu on vahvinta syksyssä ja talvessa. Ulkomaalaisten yöpymisten osalta kasvu vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2019 on vahvinta loka-joulukuussa. Marraskuussa ulkomaisten yöpymiset kasvoivat peräti 44% ja lokakuussakin 11%. Tämä osoittaa, että talvikauden aloitusta on onnistuttu aikaistamaan. ”Lapin matkailun ympärivuotistuminen on tärkeää, koska se luo entistä enemmän työpaikkoja pidemmäksi osaksi vuodesta, jolloin vakituinen asuminen Lapissa on mahdollista yhä useammalle”, toteaa Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell. Matkailu työllistää jo nyt arviolta 10.000 henkilöä Lapisssa.

Ympärivuotisuuden lisäksi Lapin matkailuyrityksissä panostetaan vahvasti kestävään kehitykseen. Yleisimpinä toimenpiteinä matkailuyritykset ovat vähentäneet energian ja veden kulutustaan sekä vaihtaneet uusiutuviin energianlähteisiin. Lapista jo lähes 300 yritystä on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) polulla ja niistä noin sata on jo saanut STF sertifikaatin.

Skip to content