LME logo white text

Lappiin mittava EU-rahoitus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

10/01/2024

Tiedote
Lapin liitto
9.1.2024

Lappiin mittava EU-rahoitus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Ilmastonmuutos edellyttää kaikilta sopeutumista muuttuvaan ympäristöön. Laaja eurooppalainen MountResilience-hanke käynnistyi syksyllä 2023, jonka tarkoituksena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista paikallisesti. Lapissa hanke toimii Enontekiöllä ja Utsjoella, mutta hankkeen toimenpiteistä ja tuotoksista tulevat hyötymään myös muut Lapin kunnat. Hankkeessa kehitetään sekä kuntien että elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Hanke on osa laajempaa 13 eurooppalaisen maan ja yhteensä 48 kumppanin kokonaisuutta, jossa vauhditetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista Euroopan eri vuoristoalueilla. Euroopan Unionin Horisontti-ohjelmasta rahoitettava hanke jatkuu vuoteen 2028 saakka. Lapin osuus rahoituksesta on noin kaksi miljoonaa euroa. Lapissa hanketta toteuttaa Enontekiön ja Utsjoen kunnat, Luonnonvarakeskus, Lapin matkailuelinkeinon liitto ja Lapin liitto.

Hanke tiivistää alueellisten toimijoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyen ja tuo yhteen tutkimustiedon ja käytännön toimijat. Lapissa kehitetään osallistavaa paikkatietomenetelmää, jonka avulla ilmastonmuutoksen vaikutuksia tullaan havainnollistamaan kartalla. Tämän lisäksi hanke kehittää elinkeinojen osaamista ilmastonmuutoksen sopeutumiseen koulutuksen ja yrityskohtaisten sopeutumissuunnitelmien avulla. Yritysten sopeutumissuunnitelmia pilotoidaan porotalousyrityksien ja matkailuyrityksien kanssa Enontekiöllä ja Utsjoella.

Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvät ratkaisut ovat aina paikallisia ja sopeutumistoimien onnistumiseksi yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja käytännön toimijoiden kesken on tärkeää. Tämän lisäksi kansainvälinen yhteistyö edistää tiedonvaihtoa esimerkiksi hyväksi havaituista menetelmistä.

”Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten sään ääri-ilmiöt ovat jo todellisuutta meillä pohjoisessa. Lapissa kaikki elinkeinoelämä nojaa suoraan tai välillisesti haavoittuvaan ja muuttuvaan pohjoiseen luontoon. Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää, että pystymme Lapissa hyödyntämään eurooppalaista rahoitusta ja tekemään laajapohjaista yhteistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.” kertoo Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

Käytännönläheistä materiaalia sekä ohjeistusta sopeutumissuunnitelmien toteuttamiseen

Hankkeen toimenpiteistä tehdään käytännönläheisiä malleja, joita kaikki Lapin kunnat ja matkailu ja porotalousyritykset voivat halutessaan hyödyntää. Materiaalit sisältävät esimerkiksi matkailuyrityksille ja porotalousyrityksille suunnatut ilmastonmuutoksen sopeutumisen koulutukset ja oppaat sopeutumissuunnitelman laatimisesta. Tämän lisäksi kunnille on tulossa opas sopeutumissuunnitelman tekemisestä. Opas tulee sisältämään ohjeet ilmastonmuutokseen liittyvien riskien kartoittamisesta, josta usein sopeutumissuunnitelmat alkavat. Hankkeessa tärkeässä roolissa on myös paikallisten osallistaminen toimenpiteiden suunnittelussa.

”Porotalous ja matkailu ovat keskeisiä elinkeinoja Utsjoella. Tällä hankkeella voimme tukea näiden elinkeinojen sopeutumista muuttuvassa ilmastossa ja siten taata toimialojen elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa. MountRecilience edistää uuden kuntastrategiamme mukaisesti useita kestävän kehityksen tavoitteitamme.” Utsjoen elinvoimajohtaja Tanja Lepistö toteaa.

Lisätiedot

Seija Tuulentie
Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
seija.tuulentie@luke.fi | 358295324438

Lotta Eriksson
Projektipäällikkö, Lapin liitto
lotta.eriksson@lapinliitto.fi | 040 565 8121

Skip to content