LME logo white text

Maanomistajan, kaavoittajan ja matkailuyrittäjän mahdollisuudet Lapin Matkailun kehittämisessä

08/06/2015

Tiedotus – ja keskusteluiltapäivä 17.8.2015 klo 13:00 Lapland Hotel Sky Ounasvaara

Tule kuulemaan ja keskustelemaan maa-asioista ja matkailusta.

Lapin matkailu tukeutuu vahvasti luontoarvoihin ja sitä kautta maankäytöllä on suuri merkitys elinkeinolle.

Suomen valtio on Lapissa suurin maanomistaja. Metsähallitus, joka on valtion liikelaitos,

vastaa käytännössä valtion maiden hallinnasta ja käytöstä. Kaavoitusoikeutensa ansiosta myös kunnat

ovat merkittäviä vaikuttaja maankäyttöasioissa. Lapissa, Euroopan viimeiseksi erämaaksikin kutsutussa

maakunnassa, luonnon moninaiskäytön yhteensovittamisen tarve on suuri ja metsähallituksen

rooli korostunut.

Matkailutoiminta nostaa usein alueen arvostusta ja sitä kautta tonttimaan vuokra- ja hintatasoa.

Vuokratontilla sijaitseva yritys joutuu siten itse maksamaan tuottamastaan hyödystä vuokrankorotusten

muodossa. Lapissa on pohdittu, onko tämä reilua – tähän kaivataan läpinäkyviä pelisääntöjä.

Maankäyttöä säätelevät useat eri säädökset ja maa-alueet voivat olla hallinnassa useilla eri oikeusperusteilla,

mm. omistus-, vuokraus- ja käyttöoikeus. Jokamiehen oikeudellakin saa toimia toisen

omistamalla alueella. Myös Lapin vesialueita ja niiden käyttöä koskevat useat eritasoiset säännökset.

Mitkä ovat matkailuyritysten oikeudet ja velvollisuudet tässä kuviossa?

 Ohessa on kutsu ja ohjelma ilmoittautukislinkkeineen.

Ohjelma

Ilmoittaudu Liisa Mäenpäälle sähköpostiin,

liisa.maenpaa@lme.fi tai ohjelmassa olevan linkin kautta.

Skip to content