LME logo white text

Pohjois – Skandinavia yhteistyöhön Matkailumarkkinoinnissa

21/09/2015

Suomen ja Ruotsin Lappi sekä Pohjois-Norja yhdistävät markkinointiosaamisensa Visit Arctic Europe (VAE) hankkeessa.

Rajat ylittävälle matkailun markkinointihankkeelle Visit Arctic Europe on myönnetty rahoitusta EU: n Interreg Nord 2014-2020 ohjelmasta. Yhteensä 6,4 MEUR rahoitus jaetaan kolmen hankekumppanin Finnish Lapland Tourism Board, Northern Norway Tourism Board ja Swedish Lapland Visitors Board kesken. Hanke alkaa välittömästi ja kestää 2,5 vuotta.

”Visit Arctic Europe on yritysvetoinen hanke, joka yritysten verkostoitumisen ja rajat ylittävien matkailukokonaisuuksien kehittämisen keinoin luo Pohjois-Skandinaviasta yhtenäisen matkailukohteen. Saavutettavuuden parantaminen tänne pohjoiseen sekä alueen sisäisen liikenteen kehittäminen on hankkeessa keskiössä. Kaikilla mukana olevilla alueilla on matkailijoita kiinnostavia vetovoima tekijöitä, Yhdistämällä voimat yli rajojen saamme näkyvyyttä ihan uudella tasolla”, kertoo Finnish Lapland Tourist Board hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi

”VAE edistää alueella rajat ylittävää kansainvälistä matkailua. Projekti on uraauurtava ja siinä on paljon potentiaalia. Meillä on suuria toiveita, että hanke edistää uusia liiketoiminta kumppanuuksia ja kestävää kehitystä arktisilla alueilla Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa, sanoo Johan Antti, Interreg Pohjoisen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Norrbottenin lääninhallituksen puheenjohtaja.

”Perinteisesti pohjoisimmat alueet kaikissa kolmessa maassa ovat toimineet erikseen houkutellessaan matkailijoita. Tämä rajoittaa arktisen alueen mahdollisuuksia olla kilpailukykyinen globaaleilla markkinoilla. Yhdessä toimien pystymme saamaan suuremman osuuden markkinoilta, kuin kilpailemalla keskenämme alueellisesti”, sanoo Arne Trengereid toimitusjohtaja Pohjois-Norjan Tourism Board.

”YK:n World Travel Organization ennustaa matkailualan kasvavan vähintään 3% vuodessa vuoteen 2030. Kasvu kohdistuu kohteisiin joissa yhteistyön voimin kehitetään kilpailukykyä ja keskitytään houkuttelevien ainutlaatuisten vetovoimatekijöiden hyödyntämiseen. Visit Arctic Europe hankkeessa me haemme näkyvyyttä yhdessä ja yritämme saada enemmän ihmisiä matkustamaan arktisilla alueilla Skandinaviassa, sanoo Annika Fredriksson, toimitusjohtaja Swedish Lapland Visitors Board.

Visit Arctic Europe hankkeen pääpartnerina toimii Finnish Lapland Tourist Board, joka palkkaa hankejohtajan sekä hankekoordinaattorin. Lisäksi kuhunkin maahan palkataan projektipäällikkö.

Hankejohtajaksi on valittu Rauno Posio, joka siirtyy tehtävään Lapland Safaris Group Oy:n markkinointijohtajan paikalta.

”Matkailutoimiala täällä pohjoisessa muodostuu lukuisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka tarvitsevat yhteistyötä saadakseen näkyvyyttä kansainvälisillä kilpailuilla matkailumarkkinoilla. VAE hankkeen tehtävänä on koordinoida yhteisiä toimia, jotka mahdollistavat alueen matkailuyritysten ja markkina-alueilla toimivien matkanjärjestäjien yhteistyön kehittämisen ja matkailutulon lisäämisen alueelle”, sanoo Rauno Posio, Hankejohtaja, Visit Arctic Europe.

Rahoitus: Interreg Nord rahoittaa 65% Ruotsin ja Suomen kokonaisbudjetista, Norjassa IR-Midler rahoittaa hankkeesta Norjan kokonaisbudjetista 50%.

Omarahoitus osuudet:

Suomessa: Lapin liitto 25% ja 10% projektiin osallistuvat yrittäjät.

Ruotsissa: Visit Sweden 15%, projektiin osallistuvat yrittäjät ja aluemarkkinointiyhtiöt 12,5% Norbottenin lääninhallitus 5%, Norbottenin maakäräjät 2,5%

Taustaa: Raportti Kasvua pohjoisesta, Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015, 1.3. s.18.

Fakta: EU-ohjelma Interreg Nord tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet. Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä kylmän ilmaston, kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja runsaiden luonnonvarojensa vuoksi. http://www.interregnord.com/fi/

Lisätietoja: Hankejohtaja Rauno Posio, 040 653 9900, rauno.posio@lme.fi

        

Skip to content