LME logo white text

Projektipäällikkö, AETC-hanke, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto

23/08/2023

Lapin Matkailuelinkeinon liitto hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ määräaikaiseen työsuhteeseen erittäin mielenkiintoiseen ja kansainväliseen Interreg Aurora -rahoitteiseen Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeeseen.

Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe I ja II hankkeiden saavuttamien tulosten pohjalta sekä niissä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen. Hankkeen kolme painopistealuetta ovat 1) arktinen kulttuuri ja ympärivuotisuuden kehittäminen, 2) arktinen kestävyys sekä 3) arktiset digitaaliset innovaatiot. Hankkeessa on mukana kymmeniä matkailuyrityksiä ja alueorganisaatioita kaikista kolmesta maasta.

Projektipäällikkönä tulet työskentelemään hankkeen yhteispohjoismaisessa tiimissä. Suomen Lapista hankkeessa työskentelee koko hankkeen johtaja ja hankekoordinaattori, joiden kanssa projektipäällikkö muodostaa Suomen tiimin.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu suunnitella, toteuttaa ja koordinoida hankkeen toimenpiteitä koko hankealueella. Hän on ensisijainen yhteyshenkilö suomalaisille osallistujayrityksille. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu niin seminaareja ja työpajoja, markkinointia ja tuotekehitystä, digitaalista markkinointia ja sen osaamisen kasvattamista, klusteri-verkoston rakentamista, matkailutoimijoiden ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisäämistä kuin matkailun yhteiskunnallisen arvon konkretisointia.

Edellytämme:
– vahvaa osaamista Lapin matkailualasta ja kansainvälisestä matkailusta
– aiempaa osaamista markkinoinnista ja kehittämistyöstä
– kykyä työskennellä sekä itsenäisesti, että erilaisissa tiimeissä
– hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja vähintään suomen ja englannin kielellä
– matkustusvalmiutta ja satunnaista oman auton käyttöä

Toivomme:
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa
– aktiivista, innovatiivista, positiivista ja aikaansaavaa työotetta

Arvostamme aiempaa osaamista ja halua oppia lisää:
– kestävästä matkailusta
– kuluttajamarkkinoinnista ja digitaalisesta markkinoinnista
– matkanjärjestäjäyhteistyöstä
– tuotekehityksestä ja työpajojen fasilitoinnista
– tapahtumien järjestämisestä ja yhteistyöverkostojen rakentamisesta

Pidämme tärkeänä hyvää yhteistyökykyä kansainvälisessä verkostossa niin osallistujien, matkanjärjestäjien kuin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Hankkeessa työskentelemme kaikki koko hankealueen eteen elinkeinolähtöisesti.

Tehtävä on määräaikainen AETC -hankkeen ajan. Hankeaika 1.8.2023 – 31.7.2026.
Työ alkaa mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.
Työtä voi tehdä joko yhdistyksen Kittilän toimistolla tai etätyönä.
Valittu henkilö tulee solmimaan työsuhteen suoraan LME:n kanssa.

Huom! Lähetä hakemuksesi liitteineen ja palkkatoiveineen hakujärjestelmän kautta 6.9. mennessä.

Lisätietoa ja LINKKI HAKEMUKSEEN löytyy täältä

Lisätietoja tehtävästä antaa: nina.forsell@lme.fi. Merkitse sähköpostin viestikenttään ”AETC-projektipäällikkö”.

Haku toteutetaan yhteistyössä lappilaisen henkilöstöpalvelualan toimijan Arctic Career Oy:n kanssa.

Skip to content