LME logo white text

Asiantuntijalausunto rakentamislaista ja asetuksesta asuin-, majoitus- ja työtiloista

07/06/2024

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) on antanut lausunnon ympäristöministeriön pyynnöstä koskien rakentamislain 40 a §:ää ja asetusta asuin-, majoitus- ja työtiloista. LME korostaa esityksen selkeyttä asumisen ja majoitustoiminnan käsitteiden erottamisessa, mikä on tärkeää erityisesti lyhytvuokrauksen kasvun myötä. Ammattimaisen majoitustoiminnan rinnastaminen hotellitoimintaan nähdään tärkeänä yhdenvertaisten kilpailuolosuhteiden takaamiseksi.

LME painottaa, että lainsäädännön tulee olla yhdenmukaista koko maassa välttäen kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Erityisen huolestuttavaa on, että jos kunta ei erikseen kiellä ammattimaista lyhytvuokrausta, se olisi sallittua, mikä vaikeuttaisi ennakoitavuutta ja investointeja.

LME ehdottaa selkeää, johdonmukaista ja koko maan kattavaa sääntelyä asumisen ja majoitustoiminnan osalta. Tämä parantaisi matkailun sosiaalista hyväksyttävyyttä ja turvaisi paikallisten asukkaiden asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden.

Lue koko lausunto: https://lme.fi/lausunto-ymparistoministeriolle-rakentamislain-40-a-%c2%a7-seka-asetuksesta-asuin-majoitus-ja-tyotiloista/

Lisätiedot:
Nina Forsell, toiminnanjohtaja
nina.forsell@lme.fi p. 040 126 2996

Skip to content