LME logo white text

Lausunto taksisääntelyn arviomuistiosta

26/06/2024

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut arviomuistion taksilainsäädännön uudistamistarpeista. Muistiossa tarkastellaan taksialan nykytilaa, tunnistetaan ongelmakohtia ja ehdotetaan muutoksia. Uudistusten päämääränä on lisätä kuluttajien luottamusta taksipalveluihin, parantaa niiden saatavuutta, ottaa huomioon eri asiakasryhmät ja tehostaa valvontaa sekä torjua harmaata taloutta. Matkailualan näkökulmasta tavoitteet ovat myönteisiä, sillä turvalliset ja luotettavat taksipalvelut ovat matkailijoiden kannalta keskeisiä. Taksipalveluiden kysyntä vaihtelee sesonkien mukaan, mikä tulee ottaa huomioon palvelutarjonnassa.

Liikennepalvelulain muutos (299/2021), joka astui voimaan 1.5.2021, vapautti koti- ja matkailupalveluyritysten kuljetukset taksiliikenneluvan vaatimuksista, kunhan ne ovat osa yrityksen tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja suoritetaan yrityksen hallinnoimalla ajoneuvolla. Kuljettajilta ei vaadita taksinkuljettajan ajolupaa. Tähän säännökseen ei ole esitetty muutoksia nykyisessä taksisääntelyn tarkistuksessa, ja matkailualan mielestä on tärkeää, ettei muutoksia tehdä. Matkailupalveluiden kuljetukset eivät ole verrattavissa taksiliikenteeseen, joten niitä ei tulisi kohdella samalla tavalla lainsäädännössä.

Lue koko lausunto: Lausuntopyyntö taksisääntelyn arviomuistiosta

Lisätiedot:
Nina Forsell, toiminnanjohtaja
nina.forsell@lme.fi p. 040 126 2996

Skip to content