LME logo white text

Lausunto maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisestä

27/06/2024

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto vastustaa Väyläviraston suunnitelmaa laskea maanteiden nopeusrajoituksia erityisesti Lapin alueella. Matkailuelinkeinon näkökulmasta suunnitellut muutokset pidentäisivät merkittävästi matka-aikoja, mikä haittaisi sekä asukkaiden että matkailijoiden liikkumista. Esimerkiksi matka Rovaniemeltä Kittilään pitenisi noin 20 minuuttia. Tämä vaikuttaisi negatiivisesti matkailuelinkeinon toimintaan ja heikentäisi matkailukohteiden saavutettavuutta.

Liikennemäärien vähyys Lapin alueella ei tue nopeusrajoitusten laskemista, sillä pienet vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja merkityksettömät päästövähennykset eivät oikeuta muutosta. Lisäksi ehdotetut muutokset voisivat lisätä onnettomuusriskiä ohitustilanteissa, kun autojonot kasvaisivat. Liiton mukaan liikenneturvallisuutta voidaan parhaiten parantaa panostamalla teiden kunnossapitoon, päällystykseen ja talvikunnossapitoon.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet korostavat sujuvan ja turvallisen liikenteen merkitystä. Nopeusrajoitusten laskeminen ei tue näitä tavoitteita, vaan pikemminkin heikentää alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Lapin Matkailuelinkeinon Liitto vaatii, että nopeusrajoitukset säilytetään ennallaan ja resursseja kohdistetaan teiden parantamiseen.

Lue koko lausunto: https://lme.fi/lausunto-maantieverkon-nopeusrajoitusohjeen-paivittamisesta/

Lisätiedot:
Nina Forsell, toiminnanjohtaja
nina.forsell@lme.fi p. 040 126 2996

Skip to content