LME logo white text

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa soveltuu erityisesti matkailuyrityksille

21/03/2020

Business Finlandin rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi: esiselvitysrahoitus ja kehittämisrahoitus

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Matkailualan liiketoiminnan kehittämisessä rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämiseen sekä niiden matkailuun suoraan liitännäisten palvelujen kehittämiseen, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Matkailualan liiketoiminnan kehittämisessä rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut sekä niihin suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista; palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen.

Lisää tietoa ja hakuohjeet löytyvät Business Finlandin sivuilta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Skip to content