LME logo white text

Korona kurittaa rajusti Lapin matkailuyrityksiä- nykyiset tukimuodot eivät ole riittäviä

05/08/2020

Lapin matkailuyritykset ovat Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) toteuttaman kyselyn mukaan vaikeassa tilanteessa, jossa noin puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että yritys ei pärjää seuraavaan talvisesonkiin saakka. Yrityksistä n. 25 % arvioi selviänsä vielä 5–10 kuukautta ja vain 27 % vastanneista yli 10 kuukautta tämänhetkisten näkymien valossa.

”Monen yrityksen kassat ovat heikossa kunnossa, kun talvikausi päättyi ennenaikaisesti. Suoraa tukea tarvitaan toiminnan kulujen kattamiseksi, eikä lainataakkaa pystytä kasvattamaan tämänkaltaisessa tilanteessa. Majoituspalvelujen ja muiden 10 prosentin arvonlisäverokannassa olevien palvelujen arvonlisävero tulee lisäksi alentaa 5 prosenttiin ja ravintolaruoan ja anniskelun arvonlisävero 10 prosenttiin kunnes ala on toipunut korona-kriisistä Tämä olisi neutraali ja tehokas tapa auttaa yrityksiä tulevassa erittäin kireässä kansainvälisessä kilpailutilanteessa”, Pertti Yliniemi toteaa.

Tähän mennessä yrityksistä hieman yli 60 % oli joutunut turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin. Tilanteen arvioitiin jatkuvan samansuuntaisena myös loppuvuoden ajan, eikä tulevan talven sesongin suhteen nähty vielä merkittävää palautumista. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi aiemmin tällä viikolla arvion Suomen matkailukysynnän elpymisestä koronapandemian jälkeen, ja sen mukaan kestää ainakin vuoteen 2022 ennen kuin matkailukysyntä elpyy vuoden 2019 lukuihin.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä iso osa ei ollut hyödyntänyt tällä hetkellä tarjolla olleita koronatukimuotoja, eikä nykyisiä tukimahdollisuuksia koettu riittävän toimivina. Eri rahoitusmuodoista yritykset olivat käyttänee eniten Business Finlandin-rahoitusta, kyselyyn vastanneista 43,3 %. Lainat ja kehittämistuet eivät kuitenkaan sovellu läheskään kaikille yrityksille.

”Useat yritykset ovat kyllä käynnistäneet koronarahoituksen turvin kehittämisprojekteja, mutta näiden ohella on tarvetta suorille tuille”, toteaa toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin kauppakamarista.

Kyselyn mukaan yritykset odottavat suoraa tukea ennen kaikkea kiinteisiin kuluihin, kuten vuokriin ja muihin kuluihin, jotka juoksevat tilanteesta huolimatta. Näiden ohella yritykset nostivat esille mm. ALV-maksujen huojennukset ja palautukset alkuvuodelta, ja alv-kantojen laskemisen määräajaksi jatkossa, sekä tuen työnanatajamaksuihin ja palkkaukseen. Lisäksi yritykset nostivat ennakoivasti esille valmistautumisen tulevaan matkailun avautumiseen ja toivoivat panostuksia markkinointiin sekä vetovoimaisuuden lisäämiseen. Kansainvälisisllä markkinoilla kilpailu tulee olemaan entistä kovempaa pandemian jälkeen ja Lapin näkyvyys tulee varmistaa siellä.

Hallitus julkaisi 6.5. esityksensä ravintoloille suunnatusta tuesta. Tukipaketti sisältää kaksi osaa, joista toinen osa kompesoi ravintoloiden tulonmenetyksiä ja toinen osa on työllistämistuki kesä-elokuulle.

”Lappilaisille ravintoloille tämä sopii heikosti alan sesonkiluontoisuuden vuoksi. Korona on aiheuttanut suuria menetyksiä talvi- ja kevätkaudella, jolloin henkilöstöä on paljon. Tuki kohdistuu kesäkauteen, jolloin henkilöstöä on vähemmän tai ei ollenkaan. Hallituksen julkaisema tuki on hyvä aloitus ravintola-alan menetysten kompensoimiseksi, mutta ei vielä riittävä. Tukiprosenttien tulee olla suurempia, jotta ne edes kohtuullisesti kompensoisivat ravintoloiden kustannuksia, kuten eduskunta edellytti hyväksyessään ravintoloiden sulkemisen”, Pertti Yliniemi toteaa.

Lapissa painottuu koko maata enemmän kansainvälinen matkailu, joka on rajojen sulkemisen myötä keskeytynyt kokonaan. Lapin rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista 52 % oli vuonna 2019 ulkomaalaisten yöpymisiä. Nyt tehtyyn kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 % ilmoitti, että vähintään puolet niiden liikevaihdosta tulee kansainvälisiltä asiakkailta.

Kyselyyn vastanneet yritykset näkivät tärkeänä Lapin kansainvälisen saavutettavuuden varmistamisen. Lentoyhtiöt ovat maailmanlaajuisesti vähentäneet lentojansa rajusti ja ennakoineet kestävän useita vuosia, ennen kuin lentomäärät palaavat koronaa edeltäneelle tasolle. Lapin osalta tulee varmistaa, että alueelle löytyy tarpeeksi kilpailukykyisiä lentoyhteyksiä myös tulevaisuudessa.

”Lappi tulee olemaan kiinnostava kohde jatkossakin, mutta matkailualan toimintaedellytykset ja mahdollisuudet päästä kriisin yli tulee varmistaa. Nyt tarvitaankin pitkäjänteistä tukipolitiikkaa”, sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki.

Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME) toteuttivat Lapin matkailualan toimijoille kyselyn koronavirustilanteesta 30.4.-6.5.2020. Kysely suunnattiin majoitus-, ravitsemus ja ohjelmapalvelualan yrityksille sekä matkailuun tiivisti kytköksissä oleville yrityksille. Kyselyyn saatiin lähes 200 vastausta.

Tarkempaa tietoa Lapin matkailuyrityksille tehdystä tutkimuksesta. 

Skip to content