LME logo white text

LME otti kantaa koulujen hiihtolomien pidemmän porrastamisen puolesta

11/06/2020

Lapin Matkailuelinkeinon liitto on lähettänyt opetusministeri Li Anderssonille kannanoton koulujen hiihtolomien pidemmästä porrastamisesta. Opetusministeri on antanut tehtäväksi Kuntaliitolle ja Opetushallitukselle selvittää mahdollisuuksia porrastaa hiihtolomia nykyistä pidemmälle ajalle. Selvityksen odotetaan valmistuvan marraskuun puolenvälin jälkeen. Kannanotto on lähetetty myös Kuntaliitolle ja Opetushallitukselle. LME esittää kannanotossaan seuraavaa: 

Koronaepidemian aikana on nostettu esille mahdollisuus porrastaa koulujen hiihtolomat nykyistä useammalle viikolle luoden lisää kysyntää matkailualalle. Me Lapin matkailuelinkeinon liitossa pidämme nykyistä pidempää porrastusta tärkeänä sekä koululaisten perheiden, että Suomen matkailuyritysten ja matkailualan työllisyyden näkökulmasta.

Jo pitkään hiihtolomia on vietetty viikoilla 8-10. Mielestämme nyt olisi olennaista porrastaa hiihtolomat useammalle viikolla (jopa 6 viikolle). Porrastus olisi syytä aloittaa hiihtolomakauden alkupäästä aikaistamalla hiihtolomia osassa kunnista tai kouluista. 

Korona-aikana matkailupalveluissa on syytä olla enemmän tilaa ja sen myötä pienempi palvelukapasiteetti. Porrastamalla hiihtolomia, lomalaiset jakaantuisivat useammalle viikolle ja ruuhkahuippuja pystyttäisiin paremmin tasaamaa. Näin yhä useampi perhe voisi käyttää kotimaan matkailupalveluita hiihtolomansa aikana. Matkustusrajoitusten takia moni perhe on joutunut luopumaan suunnittelemistaan ulkomaanmatkaoista hiihtolomalla. Jakamalla hiihtolomat useammalle viikolla, myös näille perheille olisi paremmin tilaa kotimaan matkailukohteissa.

Aikaisempina vuosina erityisesti Lapin matkailupalveluissa on ollut paljon ulkomaisia asiakkaita joulu-maaliskuussa. Tänä vuonna ulkomaalaisten asiakkaiden määrä näyttää jäävän erittäin pieneksi. Matkailuyrityksille olisi siksi tärkeää saada kotimaisia perheitä asiakkaiksi myös nykyisten loma-aikojen ulkopuolella. Näin voitaisiin turvata työpaikkoja matkailualalla, jotka ovat nyt uhattuna. 

Matkailuyritykset Lapissa ovat panostaneet vahvasti terveysturvallisiin matkailupalveluihin. Näitä toteuttamalla pystytään palvelemaan asiakkaita minimoiden koronaviruksen tartuntavaara. Monet matkailuyritykset ovat myös muokanneet varausehtojaan entistä joustavammiksi. Tämä mahdollistaa mahdollisen jo varatun hiihtolomavarauksen siirtämisen toiselle viikolle.

Porrastus on erityisen tärkeä nyt koronaepidemian vallitessa, mutta siitä olisi hyötyä myös sen jälkeen. Koululaisten perheiden lomien jakaantuessa useammalle viikolle, mahdollistettaisiin yhä useammalle perheelle mahdollisuus käyttää kotimaan matkailupalveluita.

Skip to content