LME logo white text

Metsähallitukselta voi hakea helpotusta vuokranmaksuihin kesä-heinäkuulle

28/05/2020

LME on vedonnut Metsähallitukseen matkailuyritysten vuokrien keventämisestä korona-kriisistä johtuen. Metsähallitus on tehnyt poikkeusjärjestelyjä yksityisten vuokralaistensa vuokranmaksuun ja haluaa näin helpottaa pk-yritysten tilannetta korona-pandemian aikana.

Poikkeusjärjestelyt vuokranmaksussa koskevat Metsähallituksen vuokralaisina olevia yksityisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä yhdistyksiä ja yhteisöjä, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut korona-pandemian aikana. Vuokralaisina on matkailualan yrityksiä, joiden toimintaan poikkeustilanne on vaikuttanut merkittävästi. Tehdyn linjauksen mukaisesti Metsähallitus antaa 100% vuokranalennuksen huhti- ja toukokuulta sekä 66 % vuokranalennuksen kesä- ja heinäkuulta.

Alennus ja maksuaikojen pidennys edellyttää vuokralaisilta yhteydenottoa Metsähallitukseen ja perustelut alennukselle.Vuokralaisten tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöönsä Metsähallituksessa. 

Lisätietoa Metsähallituksesta

Skip to content