LME logo white text

Lapin liiton EAKR-haku koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan

15/04/2020

Lapin liitto avaa EAKR-haun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen sekä kuntataloudellisten vaikutusten hallintaan. Tuki myönnetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta .

Tuki kohdistetaan erityisesti yritysten ja kuntien toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin sekä kuntien terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen. Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän erillishaun osalta hankkeiden arvioinnissa huomioidaan hankkeiden kyvykkyys vastata koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Hakemuksia voi jättää sekä toimintalinjalle 1 PK-yritystoiminnan kilpailukyky että toimintalinjalle 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Avustuksiin on käytettävissä yhteensä enintään 2 milj. Euroa.

Hankkeiden tulee olla nopeasti käynnistettävissä. Toteutusaika voi olla enintään vuoden 2020 loppuun ja tuen määrä enintään 100 000 euroa. 

Haku alkaa 14.4.2020 ja päättyy 31.5.2020

Lisätietoja Lapin Liitosta

Skip to content