LME logo white text

Lapin matkailu toiveikkaana haastavassa tilanteessa

28/10/2021

Lapin matkailuväki kokoontuu ajankohtaisten aiheiden äärelle Lapin Matkailuparlamenttiin Leville 28.-29.10.2021. Seminaarin pääteemana on ”Matkailun toipuminen ja tulevaisuuden suunnat”. Seminaarissa kuullaan monipuolisesti asiantuntijapuheenvuoroja ja julkistetaan Vuoden lappilainen matkailuteko 2021 kunniamainintojen saajat. Tapahtumassa esitellään myös matkailuyrityksille suunnatun kyselyn tuloksia, jotka osoittavat matkailualan toiveikkaan, mutta epävarman tilanteen. Liikevaihdon ja asiakasmäärien ennakoitu lasku luo odotuksia tulevalle talvikaudelle. Erityisiksi kipukohdiksi mainitaan voimassa olevat matkustusrajoitukset ja pula osaavasta työvoimasta.

Lapin matkailuparlamentti on tänä vuonna hybriditapahtuma, johon voi osallistua sekä paikan päällä Levillä, että etänä. Kaiken kaikkiaan ilmoittautuneita tapahtumaan on yli 200, joista suurin osa tulee paikan päälle. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja toimintaympäristön muutoksista ja elpymisen odotuksista, keskustellaan ratkaisuista työvoimapulaan, kotimaanmatkailun tulevaisuuden kehityksestä sekä kestävästä ja vastuullisesta matkailusta. Seminaarin puhujia ovat muun muassa THL:n johtaja Mika Salminen, Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner, Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, Hokkaidon yliopiston matkailun ja median professori Johan Edelheim, Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa, Visit Flandersin markkinointijohtaja Elke Dens sekä Pentikin yrittäjät Anu Pentik ja Topi Pentikäinen. Lapin matkailuparlamentin järjestää Lapin Matkailuelinkeinon Liitto LME (Finnish Lapland Tourist Board) yhteistyössä Lapin liiton ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI:n kanssa. Ohjelma ja lisätietoja sivulta lme.fi

Vuoden lappilainen matkailuteko
Lapin matkailuelinkeinon liitto jakaa tapahtumassa kolme Vuoden lappilainen matkailuteko -kunniamainintaa tahoille, jotka ovat toimineet merkittävällä tavalla Lapin matkailuelinkeinon eteen. Kunniamaininnat saavat:
Kotimaiset asiakkaat: Kasvaneesta innostuksesta matkustaa Lappiin ja käyttää entistä monipuolisemmin matkailupalveluja ympäri vuoden.
Lapin Kansa: Aktiivisesta ja objektiivisesta uutisoinnista Lapin matkailuelinkeinon tilanteesta ja siihen vaikuttavista asioista.
• Save Salla -kampanja: Maailmanlaajuista huomiota herättäneestä ilmastokampanjasta, joka haastoi maailman entistä vaikuttavampiin ilmastotoimiin ja toi näkyvyyttä Sallalle ja koko Lapille.

Kysely matkailuyrityksille koronakriisin vaikutuksista
Lapin matkailuelinkeinon liitto ja Lapin kauppakamari toteuttivat jo kuudennen kyselyn matkailuyrityksille koronakriisin vaikutuksista. Kysely toteutettiin 8.-15.10. ja siihen vastasi 57 yritystä. Kyselyn tulokset paljastavat toimialan toiveikkaan, mutta edelleen haastavan ja epävarman tilanteen. Yli puolet (56%) vastaajista arvioi, että liikevaihto jää pienemmäksi kuin edellisellä ehjällä talvikaudella. Tulevan joulu- ja talvikauden asiakasmäärät jäävät pienemmiksi kuin ennen koronakriisiä. Joulukauden osalta 61% vastaajista arvioi asiakasmäärän pienenevän ja koko talvikauden osalta osuus on 56%. Useimmat arvioivat asiakasmäärien pienentyvän 1-24%.

Etenkin ulkomaalaisten asiakkaiden määrä pysyy pienempänä, joulukaudella 68 %:lla vastaajista ja koko talvikauden osalta 63 %:lla vastaajista. Kotimaisten asiakkaiden määrä on useimmilla vastaava kuin ennen koronakriisiä. 82% vastaajista kertoo, että he ovat menettäneet kauppaa siksi, että Suomen matkustuslinjaukset ovat olleet epäselviä. ”Tilanne on edelleen epävarma ja vaikea ennakoida. Uusia rajoituksia tai kaupan esteitä ei kaivata, jotta ala pääsee toipumaan” sanoo Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Huomattavasti aiempaa useampi yritys uskoo kyselyn mukaan pystyvänsä jatkamaan liiketoimintaa. Nyt jo 72% arvioi pystyvänsä jatkamaan toimintaa yli 10 kk, kun edellisessä, toukokuussa tehdyssä kyselyssä vastaava luku oli 43%. Edelleen kuitenkin 28% pelkää, ettei yritys selviä yli 10 kk, joka kuvaa tiukkaa taloudellista tilannetta. Puolet yrityksistä on tehnyt rahoitusjärjestelyjä, 74% on leikannut kuluja ja 46% on vähentänyt henkilökuntaa. 65% tarvitsee lisää kustannustukikierroksia. Odotukset talvikaudelle ovat suuret. Nyt jo 79% odottaa, että kassa ja liiketoiminnan kulut riittävät loppuvuoden kuluihin, kun toukokuussa luku oli vain 43%. Talvikauden toteutuminen odotusten mukaisena on ratkaisevaa yritysten taloudelliselle toipumiselle.

”Työvoimatilanne matkailualalla on haasteellinen. Maahantulorajoitukset rajoittavat vielä matkailua ja yritysten on vaikea arvioida työvoiman tarvetta. Kriisin aikana matkailualalta on siirtynyt pois työntekijöitä ja 58% vastaajista arvioi, että heillä on ollut jonkin verran tai paljon haasteita rekrytoinnissa.” kertoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala. Työntekijöitä on aiempaa vaikeampi löytää ja rekrytointi ja perehdytys teettävät enemmän työtä ja kustannuksia. Jo ennen koronakriisiä vaivannut asuntopula matkailupaikkakunnilla vaikeuttaa työllistämistä. Sekä vuokratyövoiman, että ulkomaisen työvoiman käyttö pysyy kyselyyn vastanneissa yrityksissä pääosin ennallaan. Tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi nähdään paikallisen sopimisen edistäminen työehtosopimuksissa, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkaminen, matkailualan houkuttelevuuden lisääminen ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen Suomen sisällä.

Skip to content