LME logo white text

Lapin matkailuyritysten taloudellinen tilanne jatkuu vaikeana koko vuoden 2021

02/11/2021

Lapin matkailuyritykset kärsivät edelleen koronapandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista ja yritysten taloudellinen tilanne sekä tulevaisuudennäkymät ovat Lapin kauppakamarin ja Lapin Matkailuelinkeinon liiton tuoreen kyselyn mukaan pysyneet yhtä heikkoina kuin aikaisemmin.

Koko vuoden 2021 kokonaisasiakasmäärä romahtaa Lapin matkailuyrityksissä. Vastaajista 59%:lla asiakasmäärä pienenee yli 50%. Ulkomaalaisten asiakkaiden määrä putoaa 65%:lla vastaajista yli 75%. Ulkomaalaisten asiakkaiden määrän pudotus on niin raju, ettei kotimaisten asiakkaiden lievä kasvu riitä korvaamaan sitä. Etenkin ulkomaalaisten matkustus Lappiin keskittyy talvikausiin ja talven 2020-2021 osalta ulkomaalaisten matkustus on jo menetetty matkustusrajoitusten myötä. Kyselyssä 83% ilmoitti ulkomaalaisten määrän putoavan 75-100% talvikaudella 2020-2021. Seuraavan kerran merkittävämpiä määriä ulkomaisia asiakkaita ja tulovirtaa voidaan odottaa joulukuussa 2021.

Välitön konkurssiuhka on hieman lieventynyt edellisestä kyselystä, lähes 60% yrityksistä arvioi ettei niillä ole mahdollisuutta jatkaa toimintaansa yli 10 kk. Ohjelmapalveluyritykset ovat kaikista vaikeimmassa tilanteessa, niistä vain 25% pystyy jatkamaan toimintaansa yli 10 kk, eli seuraavaan talvikauteen.
”Selviytyäkseen koronakriisin aiheuttamasta liiketoiminnan supistumisesta Lapin matkailuyritykset peräänkuuluttavat hallitukselta nopeita päätöksiä uusista kustannustukikausista sekä linjauksia maahantulosääntöjen osalta, joilla vapaa-ajan matkustus voidaan avata, kun epidemiatilanne sallii”, sanoo Nina Forsell, Lapin Matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja. 

Matkailuyrityksille räätälöity kustannustuki tarvitaan nopeasti
Uusimmassa kyselyssä selvitettiin yritysten taloustilannetta aikaisempaa kyselyä tarkemmin. Tulosten mukaan yrityksien taloudellinen tilanne on muuttumassa hälyttäväksi. Kassa ja liiketoiminnan tulot eivät riitä kuluihin 57,7% yrityksistä ja 68% ilmoittaa tarvitsevansa lisärahoitusta. Mutta myös rahoituksen saaminen on tulossa ongelmaksi, sillä 41,4% arvio yrityksen oman pääoman muuttuvan negatiiviseksi. Yritysten toimenpiteet kärjistyneessä tilanteessa ovat odotettuja. Noin 93% yrityksistä on leikannut kuluja, 76,5% on vähentänyt henkilökuntaansa lomautuksin sekä irtisanomisin ja yli 45% on joutunut myymään omaisuuttaan. Näiden toimien lisäksi 76,1% yrityksistä suunnittelee hakevansa kustannustukea. ”Päätös kustannustuki numero kolmesta tarvitaan nopeasti, samoin kuin päätös neljännestä ja viidennestä kustannustuki kierroksesta. Tuet pitää räätälöidä nykyistä paremmin matkailuyrityksille sopivaksi ja jaksottaa siten, että tuki saadaan nopeammin kuin nyt” sanoo Timo Rautajoki, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja. ”Tähän mennessä 43% yrityksistä on hakenut ja saanut kustannustukea, mutta noin 23% vastaajista sanoo, että he eivät hakemuksestaan huolimatta ole sitä saaneet, joten hienosäätöä kustannustukien ehtoihin tarvitaan. Kustannustuen lisäksi hallitus voisi harkita yritysten oman pääoman vakaana pitämiseen erillistä rahoitusta” jatkaa Rautajoki.

Lapin matkailuyritykset ovat kustannusten leikkaamisen lisäksi tehneet paljon muitakin toimenpiteitä selvitäkseen koronakriisistä. Yritykset ovat panostaneet vahvasti tuotekehitykseen (68,3%) sekä myyntiin ja markkinointiin (70,6%) kotimaisille asiakkaille. Terveysturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota palveluiden kehittämisessä.
”Lapin yritykset ovat osoittaneet, että terveysturvallinen matkustaminen on mahdollista. Aktiivisen kuluttajaviestinnän sekä terveysturvallisen matkailun toimintamallien toteuttamisen ansiosta joululomien pelättyä koronalinkoa ei syntynyt vaan tilanne pysyi hallinnassa eikä suuria tartuntaryppäitä tullut” sanoo Timo Rautajoki, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja.

Työttömyysluvut edelleen kasvussa
Viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan Lapissa on työttömiä työnhakijoita 3150 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kyselyn mukaan lomautusten määrä on pysynyt suurin piirtein samana kuin lokakuun 2020 kyselyssä, mutta irtisanomisten määrä on noussut yli 32%:iin. Lokakuussa irtisanomisia oli 17,8%. Tämä vahvista näkemystä, että suurin osa uusista työttömistä työnhakijoista on tullut matkailuyrityksistä tai niitä palvelevista yrityksistä. Ellei hallitus lähiviikkojen aikana pysty selkeyttämään linjaansa siitä, miten meneillään olevat rokotukset tulevat vaikuttamaan Suomeen suuntautuvan vapaa-ajanmatkustuksen mahdollisuuksiin ensi syksynä sekä jouluna ja tiukat matkustusrajoitukset jatkuvat tai edelleen tiukkenevat on toiminnan jatkuminen mahdotonta yli 58% yrityksistä. Tämä nostaisi mahdollisissa konkursseissa työttömien määrää lähes kolmella tuhannella. Pahimmassa mahdollisessa tilanteessa Lapissa olisi syksyllä yli 15000 työtöntä eli yli 6000 enemmän kuin ennen koronaa.
”Lapin matkailuelinkeino elää aina tulevaisuudessa. Seuraavan talven myynti tehdään edellisen kevään aikana ja seuraavan talven sopimukset solmitaan ennen kuin kuluva talvi on edes ohi. Tästä syystä hallitukselta tulee lähiaikoina antaa selvä näkemys siitä, miten Suomeen ja Lappiin matkustetaan” sanoo Niina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safaris toimitusjohtaja ja Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja.

Skip to content