LME logo white text

Lapin matkailuelinkeinon liitto vetoaa Metsähallitukseen vuokranalennuksista matkailuyrityksille

22/01/2021

Koronapandemia on pysäyttänyt kansainvälisen matkailun Lappiin. Kansainväliset matkanjärjestäjät ja yksittäiset matkailijat ovat peruneet matkansa koronapandemiasta ja matkustusrajoituksista johtuen. Kansainvälinen matkailu tuo n. 70% Lapin matkailuelinkeinon liikevaihdosta, josta suurin osa tulee talvikuukausien aikana. Jos pandemia saadaan vuoden 2021 aikana kuriin, on kansainvälisiä asiakkaita ja heidän tuomaa tulovirtaa odotettavissa Lappiin merkittävässä määrin seuraavan kerran vasta talvella 2021-2022.

”Lapin matkailuyritykset ovat jo vuoden 2020 aikana olleet suurten taloudellisten haasteiden edessä. Asiakkaita ei ole ollut, eikä sen myötä tuloja. Kustannuksia on leikattu kaikin mahdollisin keinoin ja samaan aikaan kehitetty toimintaa mahdollisimman terveysturvalliseksi, jotta edes kotimaisia asiakkaita pystytään palvelemaan. Nyt näyttää siltä, että vuosi 2021 on taloudellisesti vielä vaikeampi.” toteaa Lapin Matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Lokakuussa 2020 tehdyssä kyselyssä 60% matkailuyrityksistä arvioi, etteivät ne voi jatkaa toimintaansa 10 kk pidempään ilman kansainvälisiä asiakkaita. Yritysten konkurssiaalto olisi suuri menetys Lapin aluetaloudelle, jossa matkailu on merkittävä työllistäjä. Markkinoiden elpyessä uuden palvelutuotannon pystyttäminen menetettyjen tilalle vie vuosia ja silloin menetykset Lapin matkailutulossa ja työllisyydessä jatkuvat pitkään. Siksi olisi ensisijaisen tärkeää estää mahdollisimman monen matkailuyrityksen konkurssi ja auttaa niitä selviytymään koronakriisin yli.

Lapin Matkailuelinkeinon liitto vetoaa Metsähallitukseen, että se osaltaan tukee matkailualan selviytymistä kriisistä alentamalla matkailuyritysten vuokria 50% vuoden 2021 ajaksi. Keväällä ja kesällä 2020 myönnetyt vuokranalennukset olivat hyvä apu yrityksille, mutta nyt kun nähdään, että koronakriisi on pitkittynyt, tarvitaan uusia ja pidempikestoisia toimenpiteitä.

Skip to content