LME logo white text

Vetoomus ruokaravintoloiden toiminnan mahdollistamiseksi

18/03/2021

Lapin Matkailuelinkeinon liitto on huolissaan siitä, että ruokaravintoloiden toimintaa rajoitetaan koronapandemian aikana liian rajusti, vaikka ne eivät tähänkään mennessä ole olleet merkittäviä tartuntaketjujen lähteitä. Rajut rajoitustoimet aiheuttavat suurempaa haittaa taloudellisten menetysten muodossa, kuin mitä terveysturvallisesti toteutetut ravintolapalvelut aiheuttaisivat tartuntoina. Vetoamme Lapin kuntiin ja viranomaisiin, että te osaltanne vaikutatte siihen, että ravintolatoiminta sallitaan 29.3. alkaen ilman liian tiukkoja rajoituksia ainakin niissä kunnissa, joissa koronatartuntojen ilmaantuvuus on matala.

Ruokaravintoloista ja matkailupalveluista on sekä Suomessa, että kansainvälisesti lähtenyt erittäin vähän tartuntoja, eikä niiden sulkeminen sen takia juurikaan auta vähentämään koronatartuntojen leviämistä. Samaan aikaan kaikkien ravintoloiden sulkeminen tai liian rajusti rajoittaminen aiheuttaa merkittävää taloudellista haittaa sekä ravintoloille ja niiden työntekijöille, että laajalle joukolle toimijoita erityisesti matkailualueilla. Matkailuala työllistää Lapissa n. 8.000-10.000 htv. Rajoitustoimet vaikuttavat suoraan tuhansiin työntekijöihin perheineen, joille työttömyys ja pitkään jatkuva epävarmuus aiheuttavat taloudellisten haasteiden lisäksi myös henkisiä vaikutuksia.

Ravintolapalveluita voidaan toteuttaa terveysturvallisesti pitämällä huolta turvaväleistä ja hygieniasta, sekä edellyttämällä kasvomaskia ja istumapaikkaa kaikilta asiakkailta. Lapissa ravintolat ja matkailuyritykset ovat toimineet vastuullisesti ja tehneet merkittäviä toimenpiteitä terveysturvallisten palvelujen mahdollistamiseksi. Tästä on vahvana osoituksena se, että vaikka hiihtokeskuksissa on joulun ja hiihtolomien aikana vieraillut kymmeniä tuhansia kotimaisia asiakkaita on tartuntojen määrä jäänyt alhaiseksi. Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat onnistuneet hyvin koronatoimenpiteissään. Lapissa koronatestaukset toimivat hyvin ja nopeasti pikatestien ansiosta. Tartuntoihin ja mahdollisiin altistuksiin päästään nopeasti kiinni ja saadaan näin estettyä laajat tartuntaketjut. Myös sairaanhoidon kapasiteetti on Lapissa ollut riittävä koronapandemian aikana.

Parhaillaan voimassa oleva (9.3.-28.3.2021) ravintolasulku perustuu majoitus- ja ravintolatoiminnasta annetun lain väliaikaiseen muutokseen ja valtioneuvoston asetukseen, jossa on määritelty ne maakunnat, joita sulku koskee. Nämä maakunnat ovat epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheissa. Eduskunta käsittelee parhaillaan ravintoloiden rajoituksia koskevaa esitystä (HE 32/2021 vp), jonka on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 29.3.2021. Ehdotuksen mukaan tartuntatautilain väliaikaisten säännösten nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää nykyistä suurempia ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa sekä niiden sisätilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskevia rajoituksia. Myös tässä esityksessä rajoitukset rajattaisiin asetuksilla maakunnittain sen mukaan millä epidemian tasolla ne ovat.

Lappiin on koko talven 2020-2021 ajan sovellettu tiukemman epidemiatason toimenpiteitä kuin mitä alueen varsinainen epidemiataso osoittaa, koska on odotettu matkailijoiden lisäävän tartuntariskiä. Matkailupalveluiden piiristä ei kuitenkaan ole lähtenyt merkittävästi tartuntaketjuja. Pidämme tärkeänä, että epidemiataso määritellään Lapissa maakunnan ja kuntien todelliselle tasolle. Epidemiatason määrittelevät sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmät ja niillä on siksi merkittävä rooli alueellisten rajoitusten kohdentamisessa.

Tartuntatilanne vaihtelee vahvasti kunnittain myös Lapissa. Siksi olisi tärkeää, että myös rajoitustoimet arvioitaisiin kunnan epidemiatason mukaisesti. Alueilla, jossa tartuntamäärät ovat alhaiset on hyödytöntä ja ennemminkin haitallista sulkea tai rajoittaa liikaa ravintolatoimintaa.
Pidämme tärkeänä, että ravintolatoiminta sallitaan alhaisen ilmaantuvuuden kunnissa ilman liian tiukkoja rajoituksia. Varsinkin ruokaravintoloiden toiminta pitää sallia myös ilta-aikaan vähintään samalla tavalla kuin ennen sulkutilaa tai nyt perustasolla olevissa maakunnissa. Perustasolla ravintolat voivat olla auki klo 5-23 ja anniskelu on sallittu 9-22. Edelleen on tärkeää, että ravintolat kaikkialla jatkavat huolellisia terveysturvallisuustoimia.

Skip to content