LME logo white text

Lapin Matkailuelinkeinon liitto on huolissaan esitettyjen liikkumisrajoitusten taloudellisista vaikutuksista Lappiin

25/03/2021

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen liikkumisrajoituksista koronasta pahimmin kärsivillä alueilla. Liikkumisrajoitukset aiheuttavat kuitenkin merkittäviä taloudellisia menetyksiä myös Lappiin ja muualle Suomeen koska rajoitusten alueelta ei lain mukaan saisi poistua muuten kuin erikseen määritellyistä välttämättömistä syistä. Näihin menetyksiin ei koronakriisistä rajusti kärsineellä Lapin matkailuelinkeinolla ole varaa.

Lapin Matkailuelinkeinon liitto pitää rajoitustoimia ylimitoitettuina tavoiteltuihin vaikutuksiin nähden. Lakiesityksen tarkoituksena on vähentää ihmisten välisiä kontakteja. Hallitus on todennut, että korona leviää yksityistilaisuuksissa, joita ei voida rajoittaa muilla keinoilla. Siksi hallitus on päätynyt esittämään liikkumisrajoituksia pahimmille epidemia-alueille. Liikkumisrajoitukset aiheuttavat kuitenkin mittavia taloudellisia ja sosiaalisia menetyksiä niin rajoitusalueilla kuin niiden ulkopuolella. Nyt kaavailluilla rajoitusalueilla asuu suuri väestö, joka on tärkeää asiakaskuntaa Lapin matkailuelinkeinolle.

Lakiesityksessä arvioidaan, että rajoitustoimet eivät toisi merkittäviä lisävaikutuksia majoitus- ja ravitsemistoimintaan, koska niitä rajataan jo nyt voimakkaasti. Ravintolatoiminnan osalta rajoitukset ovat todellakin jo merkittäviä, ja maahantulorajoitukset estävät ulkomaisten asiakkaiden saapumisen matkailuyrityksiin. Nyt esitetyillä rajoituksilla on kuitenkin vaarana menettää merkittävä osa jäljellä olevista asiakkaista, eli kotimaisista majoitus- ja muiden matkailupalveluyritysten asiakkaista. On tärkeä huomata, että tuhansille matkailualan työntekijöille aiheutuu ansionmenetyksiä ja epävarmuutta toimeentulosta, kun matkailuyritykset joutuvat lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöään. ”Matkailuala ja sen työntekijät ovat jo tähän mennessä kärsineet niin rajusti koronarajoituksista, ettei näin merkittäviin lisämenetyksiin ole varaa” sanoo Lapin Matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Lakiesityksen mukaan liikkumisrajoitusten aikana saa liikkua henkilön omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle. Tämä ei sisällä esimerkiksi viikoksi vuokrattua mökkiä, joka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Riippumatta siitä onko vapaa-ajan asunto omassa omistuksessa tai vuokrattu, voidaan siellä viettää aikaa perheen tai lähipiirin kesken ilman kontakteja ulkopuolisten kanssa. Lapin lomilla vietetään tyypillisesti paljon aikaa ulkona, jossa turvavälit on helppo pitää ja jossa tartuntojen riski on pieni. Mökkilomailu on suosittua kotimaisten asiakkaiden keskuudessa ja se on onnistunut tänäkin talvena turvallisesti. Tästä on osoituksena erittäin vähäiset tartunnat matkailupalveluissa. ”Pidämme tärkeänä, että vuokramökeille ja hotelleihin saa matkustaa samalla tavalla viettämään aikaa oman perheen kanssa kuin omassa omistuksessa olevalle mökille. Lomanviettotapa ja kontaktien välttäminen on ratkaisevaa tartuntojen estämiseksi, eikä se, kuka kiinteistön omistaa” sanoo Forsell.

Jos liikkumisrajoitukset tulevat voimaan on hallitus luvannut taloudellisia korvauksia kärsineille yrityksille. Näiden korvausten osalta on tärkeä huomioida, että taloudellisia menetyksiä tulee myös rajoitusalueen ulkopuolelle ja siksi myös muualla toimiville yrityksille tulee myöntää korvauksia. On myös huomioitava, että Lapin matkailu on hyvin sesonkiluonteista ja pääsiäisen ja huhtikuun menetetyt tulot vaikeuttavat yritysten selviämistä normaalistikin toukokuussa alkavan hiljaisen kauden yli. Kyse ei siis ole vain sulkuajalta korvattavista joustamattomista kuluista vaan menetetyn sesongin vaikutuksista yritysten selviämiseen tulevina kuukausina. Tämä tulee huomioida tukikausista päätettäessä.

Skip to content