LME logo white text

Lausunto Tieliikennelain uudistuksesta

15/01/2020

Lapin matkailuelinkeinon liitto ry ja Lapin Liitto ovat jättäneet liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon koskien uutta 1.6.2020 voimaan astuvaa Tieliikennelakia. Lausunnossa otetaan kantaa moottirkelkkareitin määrittelyyn.

Tieliikennelain alaisuuteen kuuluvien moottorikelkkareittien turvallisuus on tärkeää niin ohjelmapalveluille kuin itsenäisesti maastossa liikkuville henkilöillekin. Esitämme lakiin tehtäväksi muutosta niin, että moottorikelkkareitit ovat sallittuja vain moottorikelkoille. Lisäksi reitin ylläpitäjä voisi lisäkilvellä sallia muita ajoneuvoja turvalliseksi katsomilleen reittiosuuksille.

Lue koko lausunto tästä.

Skip to content