LME logo white text

Matkailuyritysten talven 2020-2021 tilanne – kyselyn tulokset

11/03/2020

Lapin matkailuelinkeinon liitto ja Lapin kauppakamari toteuttivat kyselyn matkailuyrityksille talven 2020-2021 tilanteesta. Kysely toteutettiin 12.-16.10. ja siihen vastasi 180 yritystä. Kyselyn tulokset paljastavat toimialan vakavan tilanteen. Jopa 70% vastaajista arvioi, että talven 2020-2021 asiakasmäärä pienenee yli 50% edelliseen talveen verrattuna. Ulkomaalaisten asiakkaiden osalta tilanne on vielä rajumpi, 91% arvioi, että ulkomaalaisten asiakkaiden määrä pienenee yli 50%.

Päätöksenteon venyminen matkustuslinjauksista on vaikuttanut matkailuyritysten tilanteeseen kuluneina viikkoina. Yritysten talvikauden kokonaisvaraustilanne on muuttunut merkittävästi viimeisen neljän viikon aikana: n. 50:lla prosentilla vastanneista (n=180) varaustilanne oli pienentynyt 50-100 %:a, näistä hieman yli 30 %: lla varaustilanne oli pienentynyt jopa 75-100 %. Ulkomaalaisten asiakkaiden osalta varaustilanne on heikentynyt vielä selkeämmin. 43% vastaajista ilmoitti, että ulkomaalaisten asiakkaiden varaustilanne on pienentynyt 75-100% viimeisen 4 viikon aikana ja jopa 62%:lla varaustilanne oli heikentynyt yli 50%.

Kyselystä käy ilmi, että yritykset ovat itse tehneet vahvasti sopeuttamistoimia kriisistä selviytymiseksi, esimerkiksi kulujen karsimista ja panostuksia kotimaan tuotekehitykseen (66%) ja markkinointiin ja myyntiin (64%). Valtaosa yrityksistä (66%) on kehittänyt terveysturvallisuutta palveluissaan. Valtiolta yritykset toivovat ennen kaikkea matkustusrajoitusten muuttamista, mutta vahvasti myös suorien yritystukien lisäämistä sekä arvonlisäverokantojen alentamista.

Myönteistä on, että vastanneista yrityksistä n. 55 % ennakoi kotimaan asiakkaiden määrän kasvua talvikaudelle. Siitä huolimatta yritysten mukaan kotimaisilla asiakkailla on vaikea korvata kansainvälisten asiakkaiden tuomaa liiketoimintaa. Vastaajista 46% arvioi, etteivät he pysty korvaamaan kansainvälisen liiketoiminnan tulosta kotimaisilla asiakkailla ollenkaan. 38% arvioi pystyvänsä korvaamaan tuloksesta 1-19%.

Kyselyn tulosten mukaan konkurssien uhka näyttäisi pysyneen samana, mutta niiden toteutuminen on lykkääntynyt pidemmälle kevääseen. 61% vastaajista arvioi, ettei pysty jatkamaan liiketoimintaansa yli 10 kk. Kaikista suurin uhka on ohjelmapalveluyrityksillä, joista 76% arvioi ettei voi jatkaa toimintaa yli 10kk.

Kyselyn keskeisimmät tulokset esiteltiin Lapin matkailuparlamentissa Oloksella 29.10.2020. Laajempi esitys kyselyn tuloksista löytyy täältä

Skip to content