LME logo white text

Lapin Matkailuparlamentin julkilausuma

30/10/2020

Lapin Matkailuparlamentti kokosi 29.-30.10.2020 ison joukon lappilaisia matkailutoimijoita Muonioon käsittelemään matkailun selviytymistä koronakriisistä. Lapin Matkailuparlamentin yhteinen julkilausuma on:

Lapin Matkailuparlamentti vaatii eduskuntaa ja hallitusta mahdollistamaan matkailun Suomeen NYT! Lapissa vaaditaan, että useisiin muihinkin perusoikeuksiin kuin terveyteen olennaisesti vaikuttava lainvalmistelun vastuu siirretään elinkeinoministeriöön yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön valtiovarainministeriön kanssa. Lainvalmistelu edellyttää uusien perusoikeuksiin kajoavien säännösten yhteiskunnallisten vaikutusten kokonaisvaltaisempaa ja oikeasuhtaisempaa arviointia, kuin mitä lainvalmistelussa on tähän mennessä tehty. Viivyttely ja lainvalmistelun ”yksisilmäisyys” ovat jo aiheuttanut suoranaista vahinkoa ja useiden perusoikeuksien rajoittamisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat jääneet kokonaisuudessaan selvittämättä ja arvioimatta (esim. elinkeinonharjoittamisen vapaus, oikeus työhön, liikkumisvapaus). Hallituksen periaatepäätöksessä ja valtiovallan ohjeistuksissa olevat perusteettomat karanteenivaatimukset on poistettava välittömästi.

Skip to content