LME logo white text

LME vetoomus hallitukselle tarkennuksesta matkustusrajoituksiin

30/09/2020

Vetoomus hallitukselle tarkennuksesta matkustusrajoituksiin

Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME) on tänään vedonnut Suomen hallitukseen, että faktapohjaisen päätöksenteon nimissä voitaisiin tehdä ratkaiseva lisäys valtioneuvoston periaatepäätökseen 11.9.2020: ”Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian noudattamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa”. Matkustusrajoitusten tarkennuksella, joka sallisi negatiivisella tulotestillä 100h oleskelun Suomessa ilman karanteenia, voitaisiin vielä pelastaa tuhansia työpaikkoja matkailualalla. ”Näillä nopeilla ratkaisuilla Lapin matkailua voidaan vielä auttaa” toteaa Lapin Matkailuelinkeinon liiton hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi.

LME on tehnyt tartuttavuuslukujen analyysin, joka perustuu Aalto-yliopiston terveystaloustieteen dosentin Miika Linnan laskelmiin. Mallinnus vastaa THL:n laskelmia tartuttavuuden pienenemisestä testausten avulla. Analyysi osoittaa, että:

  • Lähtöpään testauksella varmistetaan positiivisten tapausten poisjäänti matkustettaessa punaisista maista Suomeen.
  • Tulopään pikatestauksella punaisista maista saapuvilla tartuntariski jää hyvin pieneksi alle 100 tunnin matkoilla. Riski on pienempi koko matkan ajan verrattuna vihreän maan matkustajiin.
  • Terveysturvallisilla toimenpiteillä tartuntariski pienenee edelleen

Analyysin lopputuloksena voidaan todeta, että ”punaisesta” maasta tuleva matkustaja, joka on antanut negatiivisen testituloksen sekä lähtömaassa, että Suomeen saapuessaan, ei muodosta suurempaa tartuttavuusriskiä kuin vihreästä maasta tuleva matkailija. Siksi LME on esittänyt, että näille matkustajille sallitaan oleilu Suomessa 100 h saakka ilman karanteenia. Tämä korjaisi matkustuksen tilannetta oleellisesti.

Lisäys tulisi kohtaan, jossa määritellään punaisista maista tulevien matkustajien sääntöjä yli 72 h pituisten matkojen osalta:
”Uusi ennakkotestiin perustuva malli mahdollistaa matkat niin EU- ja Schengen-maista kuin vihreän listan maista sekä myös Charter- ja ryhmämatkat, jos matka kestää enintään 72 tuntia. Jos matka kestää yli 72 tuntia, matkustajan tulee mennä toiseen testiin”. LISÄYS: ”Jos matka kestää yli 72 tuntia, Suomeen tullessa tehty toinen negatiivinen testi mahdollistaa 100 tunnin oleskelun ilman karanteenia.”

Toivomme että tämä pieni, mutta erittäin tärkeä lisäys voidaan tehdä kiireellisesti, koska ulkomaan matkustuksen vientitulot ovat valumassa muualle. Tämä muutos mahdollistaisi esimerkiksi matkanjärjestäjien jo myymien 3 vrk ja 4 vrk matkapakettien toteuttamisen, jotka ovat etenkin joulumatkailussa hyvin yleisiä.

Skip to content