LME logo white text

Arctic Europe Tourism Cluster

LME - Lapin Matkailuelinkeinon liitto

Hyvä lappilainen matkailuyritys,

Kutsumme teidät mukaan kehittämään Arktisen Euroopan kestävää matkailua ympärivuotiseksi!

Arctic Europe Tourism Cluster -hankkeen tavoitteena on kehittää ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe I ja II (VAE) hankkeiden saavuttamien tulosten pohjalta sekä niissä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen.

Hankkeen kolme painopistealuetta ovat 1) arktinen kulttuuri ja ympärivuotisuuden kehittäminen, 2) arktinen kestävyys sekä 3) arktiset digitaaliset innovaatiot.

MountResilience

MountResilience -hanke on suunnattu vuoristoisille alueille ja niiden yhteisöille niiden auttamiseksi sopeutumaan ilmastonmuutokseen.
 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettava hanke, jonka kokonaisbudjetti on 15 miljoonaa euroa, kestää helmikuuhun 2028 asti. Sitä koordinoi Milanon yliopisto vuoristotutkimuksiin omistetun yliopiston huippuyksikön ”Mountain University” (UNIMONT) kautta.

MountResilience tuo yhteen peräti 47 kumppania eri puolilta Eurooppaa edustamaan vuoristoalueiden, toimijoiden ja haasteiden moninaisuutta. Vuoristoiset alueet kohtaavat ennennäkemättömiä haasteita, koska ne ovat herkempiä ilmastonmuutokselle, sopeutuminen ja selviytymiskyky ovat ratkaisevan tärkeitä.

Työkalupakki sopimustoimintaan

LaSoVe-hanke on päättynyt ja saimme hankkeen tuloksena hyvän työkalupakin matkailuyrittäjän sopimustoimintaan. Työkalupakki koostuu seuraavista osista: johdanto,esiselvitys I jaesiselvitys II.Niistä löytyy runsaasti tietoa, mitä sopimuksia yritysten kanssa tehtäessä kannattaa ottaa huomioon ja esimerkein kerrottuna sopimustekstiin liittyvistä tarkoituksista ja mahdollisista sudenkuopista. Hankkeen tuloksia on myös runsas anti, mitä saimme työpajoissa ja seminaareissa. Näiden pohjalta yrittäjien toiveena oli saada selvityksiä […]

Lapin matkailun vaihtoehtoiset tulevaisuudet vuoteen 2025 kuvattu skenaariotyössä

Lapin Matkailuelinkeinon liitto käynnisti kesällä 2020 skenaariotyön Lapin matkailun post-Covid-19 skenaarioista. Skenaariotyössä analysoitiin koronapandemian tuomia muutoksia globaalista toimintaympäristöstä alueellisiin ja yrityskohtaisiin vaikutuksiin vuoteen 2025 asti, sekä tunnistettiin kriisin muuttamien laajempien trendien vaikutuksia matkailumarkkinoihin, kuluttajakäyttäytymiseen ja alan kilpailutilanteeseen. Skenaariot toimivat työkaluna niin koko matkailuelinkeinon ekosysteemin kehittämisessä kuin yksittäisen yrityksen ja matkailualueen oman toiminnan kehittämisessä. Skenaariot tarjoavat […]

Lapin matkailun post Covid-19 -skenaariot

Hankekuvaus: Koko matkailuala on kärsinyt valtavia tappioita Covid-19-pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi. Kysynnän elpyminen tulee kestämään useita vuosia ja kilpailu markkinoilla on kovaa. Niin maailman matkailumarkkinoiden kuin Lapin matkailun kehittymistä tulevina vuosina on vaikea arvioida. Tähän tarvitaan työkaluja Lapissa niin Lappi-tasolla kuin alueellisesti ja yrityskohtaisesti. Lapin matkailun post Covid-19 skenaariot hankkeen tavoitteena on luoda kattava tieto erilaisista […]

Visit Arctic Europe in English

Visit Arctic Europe II The second phase of the awarded Interreg Nord project Visit Arctic Europe II will continue until 30.9.2022. Visit Arctic Europe IIBudget: 6,4 M€Schedule: until 30.9.2022Financiers: Interreg NordRegional Council of Lapland, Region Norrbotten, Innovation Norway, Finnmarks fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordic Council of MinistersParticipants: 120 companies from Finland, Sweden and Norway Project partners are Finnish Lapland Tourist Board, Swedish Lapland Visitors Board and Northern […]

Visit Arctic Europe I Tuloksia

Visit Arctic Europe (VAE) -projektin ensimmäinen vaihe on päättynyt. (1.8.2015 – 31.3.2018) Lapin Matkailuelinkeinon liitto ry toimi VAE -hankkeen Lead partnerina. Yhdessä partnereidemme: Swedish Lapland Visitors Board, Northern Norway Tourist Board ja VAE-yritysten kanssa sekä matkanjärjestäjien, muiden sidosryhmien ja hankkeen rahoittajien avulla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia. Tältä sivulta löydätte linkit kaikkiin hankkeen aikana valmistuneisiin tutkimuksiin ja raportteihin.Alla video hankkeen tuloksista ja toimenpiteistä. Täältä […]

Visit Arctic Europe II

Visit Arctic Europe II -hanke on päättynyt. Hankkeen tuloksia löydät täältä. Visit Arctic Europe II -hankkeessa kehitettiin ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatkettiin Visit Arctic Europe (VAE) hankkeen saavuttamien tulosten pohjalta sekä siinä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen. Hankkeen kolme pääaihetta ovat: markkinointi, saavutettavuus ja osaamisen kehittäminen.  Hankkeen partnereina ovat Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME), Northern […]

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa, tuloksia

Laki ja oikaus matkailuyrittäjän arjessa on tehnyt useita selvityksiä, joista matkailuyrittäjä saa tietoa matkailuyrittämisen juridisiin haasteisiin sekä maankäytön koukeroihin. Yleisjuridiikka: Yleisjuridiikan työkalupakki sisältää käytännönläheistä tietoa moniin juridiikan osaalueisiin. Siinä on selkeä sisällysluettelo, joka toimii hakuoppaana. Matkapaketti- ja tietosuojalakiselvitys antaa myös hyvää tietoa ja muistilistoja matkailuyrittäjän tueksi. Kummastakin aiheesta löytyy tietoa myös LMEn seminaarimateriaaleista. Maankäyttöosio: Maankäyttöön liittyviä asioita selvitettiin […]

Visit Arctic Europe I

Hankejohtaja:Rauno Posio p: 040 653 9900rauno.posio@lme.fi Hankekoordinaattori:Maikku Raittimo p: 040 567 9800maikku.raittimo@lme.fi Operointipäällikkö:Nina Forsell p. 040 1262996nina.forsell@lme.fi Visit Arctic Europe lyhyesti Visit Arctic Europe on Interreg Nord ohjelman hanke toimintalinjalta 2. Sen tavoitteena on Pohjois-Skandinavian alueen kehittäminen yhtenäiseksi laadukkaaksi matkailualueeksi, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tunnettu arktinen matkailukohde.Hankkeessa keskitytään vahvasti matkailumarkkinointiin ja sen tueksi vahvistetaan […]

Skip to content